Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Η2020 ‘CLAIM’"

Η2020 ‘CLAIM’

Στο πρόγραμμα, στο οποίο το ΕΛΚΕΘΕ είχε το ρόλο του Συντονιστή μεταξύ 21 εταίρων και 16 χωρών οργανώθηκε ημερίδα με

23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024