Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Η2020 ‘CLAIM’"

Η2020 ‘CLAIM’

Στο πρόγραμμα, στο οποίο το ΕΛΚΕΘΕ είχε το ρόλο του Συντονιστή μεταξύ 21 εταίρων και 16 χωρών οργανώθηκε ημερίδα με

23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023
20/03/2023
17/03/2023