Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Λαϊλιάς"

Λαϊλιάς

Τον κίνδυνο που υπάρχει για σημαντική υποβάθμιση του οικοσυστήματος του Λαϊλιά (Όρη Βροντούς) βορείως των Σερρών, ανέδειξε με πρόσφατη ερώτησή

Την αντίθεση τους στην επικείμενη εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου εξόρυξης γρανίτη στην ορεινή περιοχή Βροντούς-Λαϊλιά εκφράζουν οι φορείς της Τοπικής

28/03/2023
27/03/2023
24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023