Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Λαϊλιάς"

Λαϊλιάς

Τον κίνδυνο που υπάρχει για σημαντική υποβάθμιση του οικοσυστήματος του Λαϊλιά (Όρη Βροντούς) βορείως των Σερρών, ανέδειξε με πρόσφατη ερώτησή

Την αντίθεση τους στην επικείμενη εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου εξόρυξης γρανίτη στην ορεινή περιοχή Βροντούς-Λαϊλιά εκφράζουν οι φορείς της Τοπικής

29/02/2024
28/02/2024
27/02/2024
26/02/2024
23/02/2024
22/02/2024