Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Μαρίνα Χίου ΑΕ"

Μαρίνα Χίου ΑΕ

Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση της μαρίνας Χίου –η πρώτη αξιοποίηση μαρίνας- γεγονός που θα συμβάλει στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής.

Το τίμημα της παραχώρησης διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 6.213.615 ευρώ, αποτελούμενο από εφάπαξ τίμημα 600.000 ευρώ και ετήσια αμοιβή παραχώρησης πλέον

31/03/2023
30/03/2023
29/03/2023
28/03/2023
27/03/2023