Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Όμορφα Χωριά της Μεσογείου"

Όμορφα Χωριά της Μεσογείου

Κεντρικό θέμα της Συνέλευσης αποτέλεσε η διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης των οικισμών της μεσογειακής λεκάνης που συμμετέχουν στις αντίστοιχες υφιστάμενες

27/03/2023
24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023
20/03/2023