Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Όμορφα Χωριά της Μεσογείου"

Όμορφα Χωριά της Μεσογείου

Κεντρικό θέμα της Συνέλευσης αποτέλεσε η διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης των οικισμών της μεσογειακής λεκάνης που συμμετέχουν στις αντίστοιχες υφιστάμενες

23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024