Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό"

πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό

Tα ψηφιακά πιστοποιητικά θα ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, θα περιέχουν έναν κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για

23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024