Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "ΠΣΑΥΠΑ"

ΠΣΑΥΠΑ

Η νεοσύστατη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καθίσταται ο οικονομικός ρυθμιστής της αγοράς αερομεταφορών, με αποστολή την άσκηση ρυθμιστικών, κανονιστικών και εποπτικών

Μεταξύ των αιτημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Αερολιμενικών της ΥΠΑ είναι η θεσμοθέτηση περιφερειακών μονάδων της ΑΠΑ τουλάχιστον στους αερολιμένες

27/05/2024
24/05/2024
23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024