Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "ΠΣΑΥΠΑ"

ΠΣΑΥΠΑ

Η νεοσύστατη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καθίσταται ο οικονομικός ρυθμιστής της αγοράς αερομεταφορών, με αποστολή την άσκηση ρυθμιστικών, κανονιστικών και εποπτικών

Μεταξύ των αιτημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Αερολιμενικών της ΥΠΑ είναι η θεσμοθέτηση περιφερειακών μονάδων της ΑΠΑ τουλάχιστον στους αερολιμένες

29/03/2023
28/03/2023
27/03/2023
24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023