Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "TUI Holly Awards"

TUI Holly Awards

Πρώτη σε διακρίσεις στα TUI Holly Awards η Ισπανία με 31 βραβευθέντα ξενοδοχεία και ακολουθεί κατά πόδας η Τουρκία, με

Εκατό ξενοδοχεία από 16 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο για να λάβουν τη διάκριση TUI Holly 2018. Η Ισπανία

27/03/2023
24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023