Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "TUI Holly Awards"

TUI Holly Awards

Πρώτη σε διακρίσεις στα TUI Holly Awards η Ισπανία με 31 βραβευθέντα ξενοδοχεία και ακολουθεί κατά πόδας η Τουρκία, με

Εκατό ξενοδοχεία από 16 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο για να λάβουν τη διάκριση TUI Holly 2018. Η Ισπανία

23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024