Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Υδροπλάνα Ελλάδας ΑΕ"

Υδροπλάνα Ελλάδας ΑΕ

Άμεσος στόχος της Υδροπλάνα Ελλάδας ΑΕ είναι η διασύνδεση του υδατοδρομίου της θεσσαλικής πόλης με τα υδατοδρόμια και τα υδάτινα

Είναι σημαντικό μια δραστηριότητα, όπως η ανάπτυξη το δικτύου υδατοδρομίων να στήνεται σε στέρεες βάσεις χωρίς να διαβρώνονται από την

24/05/2024
23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024