Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών"

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο της Επιτροπής Αεροπορικού Τουρισμού θα είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση του αεροπορικού τουρισμού καιη υποβολή προτάσεων για αξιοποίηση και

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την ανάταξη και τη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού σιδηρόδρομου, στο

Μεταξύ άλλων, κατατίθεται, στις αρχές του 2024, πρόταση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα "Συνδέοντας την Ευρώπη 2", με στόχο τη σύνδεση

Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για την μετατροπή αδειών ταξί σε 9θέσια, με σκοπό να καλυφθούν οι άδειες ανά νησί, όπου αυτές

Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από 244 λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας.

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη μορφή Σύμβασης Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στην οποία προβλέπονται 26 έτη λειτουργίας και

Υπάρχουν σημαντικότατες ζημιές στον εξοπλισμό μεγάλου αριθμού ισόπεδων διαβάσεων (πάνω από 30).

Βάσει της Συμφωνίας οι εταιρείες των συμβαλλόμενων μερών μπορούν να κινούνται από/προς όλα τα σημεία της επικράτειας των συμβαλλόμενων μερών,

Εκδόθηκε η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 141 θέσεων.

Οι νομικές δυνατότητες που έχουν πλέον οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την

16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
09/04/2024