Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "υρωπαϊκός Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων"

υρωπαϊκός Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων

Συμφωνία για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει την επιμόρφωση και τον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων στελεχών μέσα από την προώθηση και

22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024
15/02/2024