Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "υρωπαϊκός Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων"

υρωπαϊκός Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων

Συμφωνία για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει την επιμόρφωση και τον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων στελεχών μέσα από την προώθηση και

24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023
20/03/2023