Τελευταία νέα
ΑρχικήΤεχνολογίαInternet και MobileΜειώσεις στις τιμές roaming ενόψει καλοκαιρινών διακοπών
Eνδοκοινοτικές υπηρεσίες περιαγωγής

Μειώσεις στις τιμές roaming ενόψει καλοκαιρινών διακοπών

Στις 30 Αυγούστου 2008 οι ανώτατες ανά λεπτό τιμές για την ευρωχρέωση, την οποία κάθε φορέας κινητής τηλεφωνίας πρέπει να προσφέρει στους πελάτες του σε ενδοκοινοτικές υπηρεσίες περιαγωγής (roaming), θα μειωθούν από 0,49 ευρώ σε 0,46 ευρώ για την περιαγωγή φωνητικών κλήσεων και από 0,24 ευρώ σε 0,22 ευρώ για τη λήψη τέτοιων κλήσεων (οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ)…

Στις 30 Αυγούστου 2008 οι ανώτατες ανά λεπτό τιμές για την ευρωχρέωση, την οποία κάθε φορέας κινητής τηλεφωνίας πρέπει να προσφέρει στους πελάτες του σε ενδοκοινοτικές υπηρεσίες περιαγωγής (roaming), θα μειωθούν από 0,49 ευρώ<...>σε 0,46 ευρώ για την περιαγωγή φωνητικών κλήσεων και από 0,24 ευρώ σε 0,22 ευρώ για τη λήψη τέτοιων κλήσεων (οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ). Αυτά προβλέπονται στον Κανονισμό για την περιαγωγή, πρωτοβουλία της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα κοινωνίας των πληροφοριών Επιτρόπου, κας Βίβιαν Ρέντινγκ, που τέθηκε σε ισχύ το προηγούμενο έτος.

“Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη θετική ανταπόκριση όλων στον Κανονισμό για την περιαγωγή. Είναι μέρος του δικαιώματος των πολιτών να διεκδικούν την προστασία τους όταν τα συμφέροντά τους γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις μονοπωλιακές τάσεις των μεγάλων εταιριών. Οι συνεχείς μειώσεις των τιμών περιαγωγής αποτελούν ένδειξη νίκης των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως το καλοκαίρι που οι τουρίστες μετακινούνται περισσότερο εντός της Ε.Ε.”, δήλωσε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. και εισηγητής της γνωμοδότησης για τον εν λόγω Κανονισμό εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού, κ. Μανώλης Μαυρομμάτης.

Σε ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή σχετικά με τη χρονική στιγμή των προσαρμογών των τιμών από τους παρόχους υπηρεσιών περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας, πριν από τις νομικές απαιτήσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, η Επίτροπος δήλωσε ότι αυτή εξακολουθεί να αποτελεί απόφαση των εταιριών.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί συνεχώς τις τιμές των υπηρεσιών περιαγωγής που παρέχονται εντός της Ε.Ε. Ο βαθμός ύπαρξης ανταγωνισμού στις τιμές, κάτω από τα ανώτατα επίπεδα ευρωχρέωσης που έχουν καθοριστεί με τον κανονισμό για την περιαγωγή, θα αποτελέσει παράγοντα που θα λάβει η Επιτροπή υπόψη της όταν θα πρέπει να αποφασίσει για το ενδεχόμενο παράτασης του Κανονισμού αυτού πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης της ισχύος του, στις 30 Ιουνίου 2010″, υπογράμμισε η κα Βίβιαν Ρέντινγκ.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008 η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τη λειτουργία του κανονισμού και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο Κανονισμός διευκρινίζει ότι η έκθεση αυτή πρέπει να καλύπτει την εξέλιξη των τελών χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών SMS και MMS και, ενδεχομένως, να περιλαμβάνει συστάσεις όσον αφορά την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης των υπηρεσιών αυτών.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Ετικέτες
31/03/2023
30/03/2023
29/03/2023
28/03/2023
27/03/2023