Το 5G Conference Southeastern Europe είναι γεγονός

Το 5G Conference Southeastern Europe 2023 περιλαμβάνει συνεδριακές εκδηλώσεις με κορυφαίο περιεχόμενο και μία καινοτόμα, αμφίδρομη προσέγγιση των παρουσιάσεων.