Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΑκτοπλοΐαΑύξηση κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών για τις Επιχειρήσεις Αττικής

Αύξηση κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών για τις Επιχειρήσεις Αττικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Επιχειρήσεων Αττικής, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2002 του Ομίλου Επιχειρήσεις Αττικής τα οποία παρουσιάζουν πωλήσεις Ευρώ 124,8 εκατ. ποσοστό αύξησης 31,5% έναντι πωλήσεων Ευρώ 94,9 […]

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Επιχειρήσεων Αττικής, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2002 του Ομίλου Επιχειρήσεις Αττικής<.> τα οποία παρουσιάζουν<...> πωλήσεις Ευρώ 124,8 εκατ. ποσοστό αύξησης 31,5% έναντι πωλήσεων Ευρώ 94,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2001 και καθαρά κέρδη μετά από τόκους, αποσβέσεις και φόρους Ευρώ 2,5 εκατ. έναντι Ευρώ 0,4 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται από την εκμετάλλευση των πλοίων Superfast<.> και Blue Star του στόλου των Επιχειρήσεων Αττικής που κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουλίου 2001 – Ιουνίου 2002 αυξήθηκε με την παράδοση των Superfast VIII (Ιούλιος 2001), Superfast IX (Ιανουάριος 2002) και Superfast X (Φεβρουάριος 2002), του Blue Star Paros (Απρίλιος 2002) και Blue Star Naxos (Ιούνιος 2002) ενώ μειώθηκε με την πώληση του Ionian Sun (Οκτώβριος 2001), του Blue Aegean (Μάρτιος 2002), του Seajet 1 (Απρίλιος 2002) και των Superfast III και Superfast IV (Μάιος 2002).

Στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2002 περιλαμβάνονται ανόργανα έσοδα ύψους Ευρώ 41,1 εκατ. που προέρχονται κυρίως από κέρδη από την πώληση των Superfast III και Superfast IV και από αποζημιώσεις που πληρώθηκαν στον Ομιλο από τα ναυπηγεία HDW λόγω καθυστερημένων παραδόσεων, και ανόργανες ζημίες Ευρώ 19,7 εκατ. κυρίως από έκτακτα έξοδα σχετικά με την πώληση των Superfast III και Superfast IV. Aξίζει να σημειωθεί ότι οι αποσβέσεις πλοίων και άλλων παγίων στοιχείων ανήλθαν σε Ευρώ 14,9 εκατ. έναντι Ευρώ 9,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα ενώ τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ήταν αυξημένα κατά Ευρώ 18,2 εκατ. έναντι του α’ εξαμ. 2001, γεγονός που οφείλεται στην προσθήκη των νέων πλοίων στο στόλο του Ομίλου.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεις Αττικής δραστηριοποιείται στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα, στη γραμμή Γερμανίας-Φινλανδίας στη Βαλτική θάλασσα από τον Μάιο του 2001, στη νέα γραμμή Σκωτίας-Βελγίου στη Βόρειο θάλασσα από τον Μάιο του 2002 και σε γραμμές της Ελληνικής ακτοπλοΐας.

Στις γραμμές της Αδριατικής τα Superfast κατέκτησαν την πρώτη θέση σε επιβάτες και φορτηγά αυτοκίνητα με μερίδιο αγοράς 30%, και 27% αντιστοίχως και τα Blue Star τη δεύτερη θέση σε επιβάτες και ΙΧ οχήματα με μερίδιο αγοράς 21% και 24% αντιστοίχως.

Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους στη γραμμή Γερμανίας-Φινλανδίας, τα Superfast VII και Superfast VIII καθιερώθηκαν πρώτα σε μερίδιο αγοράς στην κίνηση επιβατών και φορτηγών αυτοκινήτων παρουσιάζοντας ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα. Η γραμμή Σκωτίας-Βελγίου ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου 2002.

Στις γραμμές εσωτερικού τα πλοία της εταιρίας Γραμμές Στρίντζη μετέφεραν στο α’ εξάμηνο του 2002, 785.000 επιβάτες, αύξηση 1,5% και 103.500 ΙΧ αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, αύξηση 3,5% και 28,000 φορτηγά, μείωση 11,6%. Με την δρομολόγηση των Blue Star Paros και Blue Star Naxos στις γραμμές των Κυκλάδων, η εταιρία Γραμμές Στρίντζη συνεχίζει την ανανέωση του στόλου της με νέα πλοία κατάλληλα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των μεταφορών της Ελληνικής ακτοπλοΐας.

Στις αρχές Ιουλίου παρεδόθη από τα ναυπηγεία Flender Werft της Γερμανίας το νεοναυπηγηθέν Superfast XI που δρομολογήθηκε στην Αδριατική στο δρομολόγιο του Blue Star 1 το οποίο ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου την γραμμή Πειραιά-Πάτμο-Λέρο-Κω-Ρόδο ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η παράδοση του Superfast ΧΙΙ.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024
14/05/2024
13/05/2024
10/05/2024