Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΑκτοπλοΐαΕπιχειρήσεις Αττικής: Νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες με την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Επιχειρήσεις Αττικής: Νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες με την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

“Η εναρμόνιση της χώρας μας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 3577/92, νόμος ο οποίος επιβάλλει την πλήρη απελευθέρωση των Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, θα μας δώσει την εμπορική και οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουμε […]

“Η εναρμόνιση της χώρας μας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 3577/92, νόμος ο οποίος επιβάλλει την πλήρη απελευθέρωση των Ακτοπλοϊκών<...> συγκοινωνιών, θα μας δώσει την εμπορική και οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουμε σε πρωτοποριακές επενδυτικές πρωτοβουλίες”. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος των Επιχειρήσεων Αττικής, κ. Περικλής Σ. Παναγόπουλος μιλώντας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επιπρόσθετα, υποστήριξε ότι “Παρακολουθούμε την εξέλιξη και ανάπτυξη των τουριστικών τάσεων και των νέων δεδομένων στη δια θαλάσσης μεταφορά εμπορευμάτων εντός της Ευρώπης. Μέσα στις προοπτικές και επιδιώξεις του Ομίλου, είναι και η δημιουργία νέων αγορών, νέων προορισμών και νέων ευκαιριών. Δεν παύουμε να διερευνούμε τις εναλλαγές ευκαιριών οι οποίες κατά καιρούς μας παρουσιάζονται ιδιαίτερα εντός της λεκάνης της Μεσογείου, αλλά και σε πανευρωπαϊκή κλίμακα όπου η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τόσο πρόσφατα συνετελέστει, μπορεί να προσφέρει δυνατότητες μη ορατές σε όλους. Εργαζόμαστε σε αυτά τα θέματα και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε κάποια θετικά συμπεράσματα τα οποία θα ανακοινώσουμε την κατάλληλη στιγμή.”

Αποφάσεις

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων των Επιχειρήσεων Αττικής αποφάσισε τις εξής δράσεις:

  • Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2003, της Εταιρίας και του Ομίλου, καθώς και οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2003.
  • Ενεκρίθη η διανομή μερίσματος Ευρώ 0,0558 ανά μετοχή.
  • Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτούμενο σε σώμα εξέλεξε τους κ.κ. Περικλή Σ. Παναγόπουλο – Πρόεδρο, Αλέξανδρο Π. Παναγόπουλο Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Χαράλαμπο Ν. Ζαβιτσάνο – Εντεταλμένο Σύμβουλο, Ιωάννη Β. Κρητικό, Κωνσταντίνο Ε. Σταμπουλέλη, Γεράσιμο Δ. Στρίντζη – Εκτελεστικά Μέλη, Χαράλαμπο Σ. Πασχάλη – Μη Εκτελεστικό Μέλος και ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τους κ.κ. Δημήτριο Ι. Κλάδο και Εμμανουήλ Ε. Καλπαδάκη.
  • Εξελέγη Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2004, η εταιρία DRM Στυλιανου Α.Ε., Μέλος της RSM International.
  • Αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας σε Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών με διακριτικό τίτλο ATTICA GROUP.
  • Αποφασίσθηκε η προσαρμογή του Καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 3156/2003.
Ιστοσελίδα | + Άρθρα
04/12/2023
01/12/2023
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023