Ένωση Μαρινών Ελλάδας: Πρωτοβουλία για το χωροταξικό σχεδιασμό συστήματος μαρινών

Μελέτη θα συντάξει ερευνητική ομάδα για τον χωροταξικό σχεδιασμό μαρινών στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη τουριστικών λιμένων και αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού.