Στρατηγικές ενίσχυσης και ανάπτυξης στην κρουαζιέρα από τη Big Blue Travel

Η Big Blue Travel διοργάνωσε το 3ο Ετήσιο Meeting, επικεντρώνοντας στην ανάπτυξη και τις τάσεις των Shore Excursions, αναδεικνύοντας σημαντική αύξηση στην κρουαζιέρα.