Τα μικρότερα νησιά στα ραντάρ των εταιρειών κρουαζιέρας πολυτελείας

Μελέτη παρουσιάζει τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο της κρουαζιέρας για τη Θεσσαλονίκη.