Ο ΟΛΠ γιόρτασε τα 20 χρόνια του από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο πρόεδρος της εταιρείας Yu Zenggang κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.