Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΣήμερα η υπογραφή Πρωτοκόλλου Χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των λιμένων

Σήμερα η υπογραφή Πρωτοκόλλου Χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των λιμένων

Το Πρωτόκολλο Χρηματοδότησης, ύψους 3 δισ. ευρώ (Protocol for the financing of seaports in the territory of the Hellenic Republic), για την ανάπτυξη των λιμένων της χώρας υπογράφει σήμερα, Τρίτη 12 Ιουλίου 2005, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο, ο Έλληνας Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης

Το Πρωτόκολλο Χρηματοδότησης, ύψους 3 δισ. ευρώ (Protocol for the financing of seaports in the territory of the Hellenic Republic),<...>για την ανάπτυξη των λιμένων της χώρας υπογράφει σήμερα, Τρίτη 12 Ιουλίου 2005, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο, ο Έλληνας Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Υπολογίζοντας το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την ανάπτυξη των λιμένων της χώρας στην επόμενη δεκαετία, το οποίο αγγίζει τα 6 δισ. ευρώ, αλλά και την υπάρχουσα δημοσιονομική κατάσταση, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ολοκλήρωσε μια σειρά διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και συμφώνησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας δανειοδότησης μέχρι του ποσού των 3 δισ. ευρώ. Οι όροι του δανείου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί. Συγκεκριμένα, η διάρκειά του είναι 25 έτη, με περίοδο χάριτος τα 7 έτη, χαμηλό επιτόκιο και χορηγείται χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν συνυπολογίζεται στο Δημόσιο χρέος.

Οι δαπάνες που καλύπτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλύπτουν όλο το φάσμα της υλοποίησης των έργων συμπεριλαμβανομένων προμελετών, οριστικών μελετών, παροχή υπηρεσιών συμβούλου, κ.τ.λ., καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση πλοίων για τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ λιμένων άγονων γραμμών. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο Χρηματοδότησης Λιμένων το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την χρηματοδότηση προγραμμάτων επένδυσης, που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 2005 – 2015.

Το κάθε πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να εντάσσεται στη φιλοσοφία του Πρωτοκόλλου Χρηματοδότησης Λιμένων, θα εξετάζεται ανεξάρτητα και θα εντάσσεται στην στρατηγική της ανάπτυξης των λιμένων της χώρας. Στα πλαίσια αυτά οι 12 Οργανισμοί λιμένων Α.Ε. έχουν αποστείλει τα αναπτυξιακά τους προγράμματα και σειρά αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα οποία βρίσκονται ήδη στο στάδιο αξιολόγησης. Παράλληλα, έχει προετοιμαστεί σχέδιο προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πρόσληψη του Συμβούλου, ο οποίος θα βοηθήσει στο έργο για την εισαγωγή των επενδυτών στα λιμάνια μέσω συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Υλοποιώντας τη κυβερνητική πολιτική, καθώς και τη πολιτική του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για την ανάπτυξη των λιμένων, τίθενται οι βάσεις για μια δυναμική και δημιουργική προοπτική. Αναπτύσσεται σημαντική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη ναυτιλία, ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών, που προσφέρονται στα πλαίσια της ανάπτυξης των Θαλάσσιων Διαδρόμων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023