Βόλος και Λέσβος ζητούν την επιδότηση της ακτοπλοϊκής γραμμής Βόλος – Σίγρι

Στην επιστολή αναφέρονται μεταξύ άλλων τα οικονομικά -και όχι μόνο- οφέλη από την συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση και τις διευκολύνσεις που θα προκύψουν με την πρόσβαση της Θεσσαλίας με τους λιμένες του Ανατολικού Αιγαίου.