Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΞεκινά η διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιμένα Ραφήνας
Λιμένες

Ξεκινά η διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιμένα Ραφήνας

Rafina

Οι κύριες επενδύσεις που πρόκειται να αδειοδοτηθούν με την έγκριση του master plan περιλαμβάνουν επεκτάσεις μώλων και κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων, βυθοκορήσεις, κατασκευή υποδομών για την εξυπηρέτηση του υδατοδρομίου κ.ά.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ),  ως Αρχή Σχεδιασμού της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Λιμένα Ραφήνας του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας ΑΕ (ΟΛΡ ΑΕ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρθρου 7 της ΚΥΑ [ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’1225)], όπως τροποποιημένη ισχύει, προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα σε προθεσμία 35 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής (η ημερομηνία εκκίνησης της διαδικασίας ήταν η 17η Απριλίου 2024).

O Λιμένας Ραφήνας ανήκει στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος και μαζί με τον λιμένα Αγίας Μαρίνας Γραμματικού έχουν την αποκλειστική σύνδεση με τη νότια Εύβοια και την σύνδεση με τις Κυκλάδες.

Φορέας διαχείρισης των λιμένων Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας Γραμματικού, είναι η εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας ΑΕ, δυνάμει της από 18.03.2003 σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 4597/2019. Η Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας ΑΕ έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429.

Στο ΤΑΙΠΕΔ μεταφέρθηκαν μετοχές που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας ΑΕ δυνάμει της υπ’ αρ. 222/05.11.2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β’ 2996/2012).

Δυνάμει του άρθρου 159 του ν. 4365/2019, όπως ισχύει, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. έχει οριστεί ως αρχή σχεδιασμού σχετικά με την εκπόνηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του masterplan για τον λιμένα Ραφήνας και την αδειοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της ΟΛΡ ΑΕ.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024