Μπήκε σε λειτουργία η “e-CharterPermission” – τι αλλάζει στο yachting

Το “e-CharterPermission” αποτελεί ένα ακόμα ένα βήμα μετάβασης του yachting στην ψηφιακή εποχή.