Θετικά συμπεράσματα και πολλοί προβληματισμοί από το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting

Σημαντικά θέματα αναδείχθηκαν στις δέκα ενότητες του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Yachting, που έλαβε χώρα στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2023, μεταξύ άλλων κυριότερα: το θέμα ανάγκης επέκτασης δομών και αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού, το θέμα των νέων τεχνολογιών στην κατασκευή των σκαφών, το θέμα της εκπαίδευσης και προσέλκυσης στελεχιακού δυναμικού, το θέμα της υποστήριξης της ορθολογικής οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου, και το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδυάζονται και με τις νέες μορφές ενέργειας και πρόωσης των σκαφών.