Υπογραφή Νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ΟΛΠ

Νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπεγράφει από την ΟΛΠ ΑΕ σφραγίζοντας τις καλές σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων.