Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΔιεθνείς3 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης στην επόμενη δεκαετία

3 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης στην επόμενη δεκαετία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τον τουρισμό και την απασχόληση, του Οκτωβρίου 1998. Στην ανακοίνωση επιβεβαιώνεται […]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τον τουρισμό και την απασχόληση, του Οκτωβρίου 1998.
Στην ανακοίνωση επιβεβαιώνεται η ανάγκη για αυξημένο συντονισμό των πρωτοβουλιών και για καλύτερη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εφαρμογή της ανακοίνωσης με τη χρήση συνδυασμένων πολιτικών και πρωτοβουλιών που προτείνει, μπορούν να δημιουργήσουν 2,2 έως 3,3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασία<.>ς μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας και να αυξηθεί έτσι ο αριθμός των απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο, που σήμερα αγγίζει του 9 εκατομμύρια εργαζόμενους.
Η επίτευξη αυτού του υψηλότερου αριθμού απασχόλησης στον κλάδο, εξαρτάται από τη δημιουργία θετικού κλίματος για τις επενδύσεις, καθώς και από συνθήκες τέτοιες, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών εταίρων, να μπορούν να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
Ο Έλληνας Επίτροπος κ. Χρήστος Παπουτσής, υπεύθυνος για τον τουρισμό δήλωσε: «Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου αποτελεί θετικό μήνυμα για τον τουριστικό κλάδο και αναγνωρίζει, ότι ο τομέας αυτός θα παίξει βασικό ρόλο στη δημιουργία επιπλέον θέσεων απασχόληση<.>ς. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στον κλάδο να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Εναπόκειται τώρα στο Συμβούλιο Υπουργών να παίξει το ρόλο του όσον αφορά την πολιτική αναγνώριση του τουρισμού και να καταλήξει σε ένα ανανεωμένο πλαίσιο στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού».

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

27/05/2024
24/05/2024
23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024