Έρευνα – INSETE: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα – Ικανοποιημένοι οι ξένοι τουρίστες

H Ελλάδα εξακολουθεί να έχει την υψηλότερη επίδοση σε σχέση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς