Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΔιεθνείςΑρνητική η πορεία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας το 2004 στην Κύπρο

Αρνητική η πορεία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας το 2004 στην Κύπρο

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την τακτική έρευνα του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων της Κύπρου (ΣΤΕΚ) που διεξάγεται πάνω σε μηνιαία βάση και καλύπτει τη διαχρονική εξέλιξη βασικών παραμέτρων στα ξενοδοχεία-μέλη του Συνδέσμου (ξενοδοχειακές μονάδες τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων οργανωμένα διαμερίσματα πολυτελείας και Α΄ κατηγορίας και τουριστικά χωριά) καταδεικνύει και επιβεβαιώνει, για ακόμη μια φορά, την αρνητική πορεία…

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την τακτική έρευνα του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων της Κύπρου (ΣΤΕΚ) που διεξάγεται<...> πάνω σε μηνιαία βάση και καλύπτει τη διαχρονική εξέλιξη βασικών παραμέτρων στα ξενοδοχεία-μέλη του Συνδέσμου (ξενοδοχειακές μονάδες τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων οργανωμένα διαμερίσματα πολυτελείας και Α΄ κατηγορίας και τουριστικά χωριά) καταδεικνύει και επιβεβαιώνει, για ακ0όμη μια φορά, την αρνητική πορεία της ξενοδοχίας της Κύπρου κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2004.

Σε γενικές γραμμές τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας του ΣΤΕΚ είναι τα ακόλουθα:

1. Πολύ χαμηλά και αντιοικονομικά επίπεδα πληροτήτων

Η μέση πληρότητα των ξενοδοχειακών κλινών την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2004, διατηρήθηκε σε πολύ χαμηλά και βέβαια αντιοικονομικά, για τη βιώσιμη λειτουργία των μονάδων, επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα η μέση πληρότητα κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2004 περιορίστηκε στο 46,3% σε σύγκριση με 44,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2003. Το χαμηλότερο επίπεδο πληρότητας καταγράφεται για το μήνα Ιανουάριο (22,1%) και το ψηλότερο για τον μήνα Ιούλιο (65,1%). Για ολόκληρο το 2003, η μέση πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων Μελών του Συνδέσμου που κάλυψε η έρευνα, περιορίσθηκε στο καταθλιπτικό επίπεδο του 50%.

2. Οι μονάδες πραγματοποιούν κατά μέσο όρο σοβαρές λειτουργικές ζημιές, ιδιαίτερα μεγάλες κατά την περίοδο του χειμώνα.

Η μηνιαία εξέλιξη των επιπέδων πληρότητας σε αντιπαραβολή με τα λειτουργικά κέρδη / ζημιές σαν ποσοστό των καθαρών εισπράξεων των μονάδων, κατά τη διάρκεια των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου καταδεικνύει ότι, το χαμηλό επίπεδο πληροτήτων σε συνάρτηση με τις χαμηλές, μη αμειπτικές ξενοδοχειακές τιμές, οδηγούν στην πραγματοποίηση σοβαρών λειτουργικών ζημιών (το ίδιο ισχύει κατά κανόνα και για τους χειμερινούς μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο).

Περαιτέρω, είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι, το θετικό πρόσημο της παραμέτρου αυτής (λειτουργικά κέρδη σαν ποσοστό των καθαρών εισπράξεων) για τους τέσσερις καλοκαιρινούς μήνες Απρίλιο, Μαϊο, Ιούνιο και Ιούλιο δεν είναι αρκετό για να αντισταθμίσει τους πρώτους τρεις ζημιογόνους μήνες του έτους, με αποτελέσματα, κατά μέσο όρο, το σύνολο των μονάδων που κάλυψε η έρευνα να πραγματοποιήσει τους πρώτους επτά μήνες του έτους λειτουργικές ζημιές (-0,14% το 2004 και -3,3% το 2003).

3. Το μισθολόγιο των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους απορρόφησε, κατά μέσο όρο, το 57% του συνολικού εισοδήματος των ξενοδοχειακών μονάδων.

Ο μεγαλύτερος συντελεστής λειτουργικού κόστους σε όλα τα τμήματα των ξενοδοχειακών μονάδων είναι βέβαια το μισθολόγιο. Είναι όμως σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι, ο καθαρά ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των υπηρεσιών που προσφέρει η ξενοδοχία, επιβάλλει ενόσω η μονάδα λειτουργεί, τη διατήρηση ενός ελάχιστου αριθμού καταρτισμένου και ικανού εργατικού δυναμικού, ανεξαρτήτως των επιπέδων πληρότητας, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και ανέσεων φιλοξενίας των τουριστών μας.

Έτσι, τον Ιανουάριο του 2004 (μήνας που χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλές πληρότητες καθώς και χαμηλότερες, από ότι το καλοκαίρι, τιμές) το ξενοδοχειακό μισθολόγιο απορρόφησε το 104% περίπου των εισπράξεων του ξενοδοχείου. Δηλαδή δαπανήθηκε για το μισθολόγιο ποσό, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερο από το εισόδημα των ξενοδοχειακών μονάδων. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον Ιανουάριο του 2003 ήταν 78%.

Για ολόκληρη την επισκοπούμενη περίοδο (Ιανουαρίου-Ιουλίου 2004) το μισθολόγιο απορρόφησε, κατά μέσο όρο, το 57% του συνόλου των εισπράξεων σε σύγκριση με 57,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2003.Τέλος, αναφέρεται ότι για ολόκληρο το 2003 το μισθολόγιο των ξενοδοχείων Μελών του Συνδέσμου που κάλυψε η έρευνα, απορρόφησε κατά μέσο όρο, το 52% του συνόλου του εισοδήματος των μονάδων.

Δυστυχώς, τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια, συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τη διαβρωτική τους επίδραση στην αποδοτικότητα του ξενοδοχειακού τομέα. Με τον ανταγωνισμό να οξύνεται διαρκώς, την παραξενοδοχία και την αύξηση των κλινών ιδίως σε παραθεριστικές βίλες να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, την κατιούσα των πληροτήτων των αδειούχων τουριστικών καταλυμάτων και τη ζημιογόνο συμπίεση των τιμών, ταυτόχρονα με την παραπέρα διόγκωση του λειτουργικού κόστους, έχουμε σήμερα μιαν ασθμαίνουσα ξενοδοχειακή βιομηχανία που επιμετρά πολύ χαμηλή έως αρνητική επικερδότητα.

Είναι γι` αυτό αναγκαίο, κατά τον ΣΤΕΚ, η Κυβέρνηση, η Βουλή, τα Κόμματα και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να προβληματιστούν για την αρνητική αυτή πορεία της ξενοδοχειακής και γενικότερα της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου που, χρόνο με το χρόνο, πορεύεται από το κακό στο χειρότερο και να κινητοποιηθούν άμεσα, ώστε έμπρακτα και αποτελεσματικά να συμβάλουν στην αναστροφή της αρνητικής αυτής πορείας της τουριστικής βιομηχανίας, που είναι η ατμομηχανή και το κύριο υπόβαθρο της εθνικής Οικονομίας της χώρας.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023