Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΔιεθνείςΧαμηλότερα η Ελλάδα στην κλίμακα τουριστικής ανταγωνιστικότητας
Με βάση το Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας από το World Economic Forum

Χαμηλότερα η Ελλάδα στην κλίμακα τουριστικής ανταγωνιστικότητας

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή παρουσιάζεται η επίδοση της Ελλάδας στην κατάταξη με βάση το Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας (ΔΤΤΑ) που παρουσίασε το World Economic Forum. Η Ελλάδα το 2009 κατέλαβε την 24η θέση μεταξύ 133 χωρών (18η στην Ευρώπη), δύο θέσεις χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος…

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή παρουσιάζεται η επίδοση της Ελλάδας στην κατάταξη με βάση το Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής<...> Ανταγωνιστικότητας (ΔΤΤΑ) που παρουσίασε το World Economic Forum. Η Ελλάδα το 2009 κατέλαβε την 24η θέση μεταξύ 133 χωρών (18η στην Ευρώπη), δύο θέσεις χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος. Η απώλεια αυτή των δύο θέσεων οφείλεται στην άνοδο της Κύπρου και του Βελγίου σε θέσεις υψηλότερα από την Ελλάδα.

Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές ήταν και οι επιδόσεις των άμεσων ανταγωνιστών μας, εκτός της Κύπρου η οποία περνάει σε υψηλότερη θέση (21η). Σε σχέση με τις υπόλοιπες ανταγωνίστριες χώρες, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί έναντι της Ισπανίας (6η) και της Πορτογαλίας (17η) και να υπερτερεί έναντι της Κροατίας (34η), της Τουρκίας (56η) και της Αιγύπτου (64η).

Στα πλεονεκτήματα της Ελλάδας περιλαμβάνονται οι πολιτιστικοί πόροι, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας, οι τουριστικές υποδομές καθώς και ο υψηλός βαθμός προτεραιότητας του τουριστικού τομέα. Αντίθετα, το κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί βασικό μειονέκτημα της χώρας, καθώς δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.

Αναλύοντας τις επιδόσεις της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες παρατηρούνται τα εξής:

  • Σημειώνεται βελτίωση στο χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για την έναρξη επιχείρησης, η οποία όμως αντισταθμίζεται από τις διαχρονικά χαμηλές επιδόσεις στο γενικότερο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  • Παρατηρείται επιδείνωση σε αρκετούς δείκτες που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον.
  • Αν και σε χαμηλότερο επίπεδο από τις άλλες χώρες, η ποιότητα του δικτύου μεταφορών, ειδικότερα του οδικού, βελτιώνεται. Το ίδιο επίσης συμβαίνει και με τις ευρυζωνικές υποδομές. Δυστυχώς όμως, η ποιότητα των αεροδρομίων μας χειροτέρεψε ελαφρά.
  • Παρ`όλη τη βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα τιμών των ξενοδοχείων, παρατηρείται επιδείνωση στην ποιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Σε διεθνές επίπεδο, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ελβετία και ακολουθούν η Αυστρία (2η), η Γερμανία (3η), η Γαλλία (4η) και ο Καναδάς (5η). Οι χώρες αυτές είναι χώρες υψηλού εισοδήματος, με ανεπτυγμένο επιχειρηματικό περιβάλλον, ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, σύγχρονες υποδομές και επαρκείς ανθρώπινους και φυσικούς πόρους.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, οι κατευθύνσεις της τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

– τη βελτίωση του επιχειρηματικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος,
– τη βελτίωση των γενικών υποδομών σε συνδυασμό με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
– τη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

Ετικέτες
02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023