Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΜείωση 50,2% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 8μηνο 2021 σε σχέση με το 8μηνο 2019
Τουρισμός και οικονομία

Μείωση 50,2% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 8μηνο 2021 σε σχέση με το 8μηνο 2019

Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 60,5% και διαμορφώθηκε στα 8,624 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 21,842 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Σύμφωνα με το τελευταίο (Οκτώβριος 2021) Στατιστικό Δελτίο του INSETE Intelligence, και σε ό,τι αφορά στις διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 καταγράφηκαν 10 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, έναντι 18,8 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -46,7%/-8,8 εκατ. αφίξεις.

Το α’ τρίμηνο του 2021, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 60.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -84,1%/-316.000, τον Φεβρουάριο 50.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -86,1%/-308.000 και τον Μάρτιο 66.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά -86,6%/-429.000 αφίξεις. Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε με αντίστοιχο τρόπο καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε -91,8%/-1,1 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 101.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Επιβράδυνση στην μείωση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων καταγράφηκε πρώτη φορά τον Μάιο (-83,8%/-2,0 εκατ.) με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 382.000.

Τον Ιούνιο, η επιβράδυνση συνεχίστηκε (-63,4%/-2 εκατ.) ενώ καταγράφηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τον Ιούλιο συνεχίστηκε η βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης, η οποία ανήλθε σε -27,4%/-1,1 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 2,8. εκατ. διεθνείς αφίξεις. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 2021 πάνω από 3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, με το ρυθμό ανάκαμψης να ανέρχεται σε -20,9% ή -802.000 αφίξεις. Τον Σεπτέμβριο ο ρυθμός ανάκαμψης επιβραδύνθηκε κατά -23,4%/-717.000, ενώ καταγράφηκαν 2,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, 4 αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Συγκεκριμένα, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 2,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -2,6 εκατ./-50,2%. Ακολουθήσε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου καταγράφηκαν 1,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,2 εκατ./-39,5%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1 εκατ. / -45,3%.

Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 766.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,1 εκατ./-59,2%.
Στα υπόλοιπα αεροδρόμια η μείωση ήταν μικρότερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση κατά -576.000/-42,1%, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 791.000 και στο αεροδρόμιο της Κω σημειώθηκε μείωση κατά -506.000/-46,8%, ενώ καταγράφηκαν μόλις 576.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στo αεροδρόμιo των Χανίων καταγράφηκαν 553.000 αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση -489.000/-47%, ενώ στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου καταγράφηκαν 443.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά -387.000/ -46,7%.

Η μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης (-69.000/-14,4%) σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης, όπου καταγράφηκαν 412.000
αφίξεις. Αντίστοιχα, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -109.000/-24,2%, ενώ καταγράφηκαν 342.000 αφίξεις.

Η γεωγραφική ενότητα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης ήταν οι Κυκλάδες (-179.000/-19,1%), καταγράφοντας 754.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 1,8 εκατομμύριο, σημειώνοντας μείωση -1,5 εκατ./-46,1%. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Κρήτη (-1,7 εκατ./-41,4%) καταγράφοντας 2,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στην γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων, καταγράφηκε μείωση -1,3 εκατ./-46,5% ενώ καταγράφηκαν 1,5 εκατ. αφίξεις. Τέλος, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στην γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου κατά -129.000/-57,7%, ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν μόλις σε 94.000.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 καταγράφηκαν 3,4 αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού έναντι 6,4 εκατ. της περιόδου ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -46,9%/-3 εκατ. αφίξεις.

Το α’ τρίμηνο του 2021, οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 112.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -76,4%/-364.000, τον Φεβρουάριο 102.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -78%/-362.000 και τον Μάρτιο 121.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά -77,8%/-425.000 αφίξεις.

Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε -73,2%/-442.000, ενώ καταγράφηκαν 162.000 αεροπορικές αφίξεις. Βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού καταγράφηκε πρώτη φορά τον Μάιο (-61%/-442.000) με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 283.000. Τον Ιούνιο, η βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης συνεχίστηκε (-42,7%/-353.000), ενώ καταγράφηκαν 475.000 αεροπορικές αφίξεις.

Τον Ιούλιο η ανάκαμψη ανήλθε σε -24,9%/-238.000, ενώ καταγράφηκαν 716.000 αφίξεις. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν 794.000 αεροπορικές
αφίξεις, με το ρυθμό ανάκαμψης να ανέρχεται σε -18,2% ή -176.000 αφίξεις. Τον Σεπτέμβριο ο ρυθμός ανάκαμψης επιβραδύνθηκε κατά –
24,7%/-212.000, ενώ καταγράφηκαν 645.000 αεροπορικές αφίξεις.

Στην γεωγραφική ενότητα των Δωδεκανήσων καταγράφηκε η μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης κατά (-191.000/-42,2%)
καταγράφοντας 261.000 αεροπορικές αφίξεις. Οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού στα αεροδρόμια των Κυκλάδων ανήλθαν σε 418.000
σημειώνοντας μείωση -369.000/-48,6% Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων ανήλθαν σε 123.000, σημειώνοντας μείωση –95.000/-43,4%. Τέλος, στην Κρήτη καταγράφεται ρυθμός ανάκαμψης κατά -355.000/-47,2%, ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 397.000.

Οδικές Αφίξεις, Σεπτέμβριος 2021
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 καταγράφηκαν 3,3 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 10,3 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -67,6%/-6,9 εκατ. οδικές αφίξεις.

Το α’ τρίμηνο του 2021, οι οδικές αφίξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 67.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -85,4%/-394.000, τον Φεβρουάριο 66.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -85,3%/-385.000 και τον Μάρτιο 69.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά -84,9%/-386.000 αφίξεις.

Το β’ τρίμηνο άνοιξε με αντίστοιχο τρόπο καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε -88,2%/-585.000, ενώ καταγράφηκαν μόλις 78.000 οδικές αφίξεις. Ο ρυθμός ανάκαμψης των οδικών αφίξεων παρουσίασε για πρώτη φορά το 2021 επιτάχυνση, τον Μάιο (-79,2%/-539.000) με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 142.000. Τον Ιούνιο ο ρυθμός ανάκαμψης συνεχίστηκε (-69,4%/-925.000), ενώ καταγράφηκαν μόλις 409.000 οδικές αφίξεις.

Τον Ιούλιο, ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -56,2%/-1,2 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 922.000 αφίξεις. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν για πρώτη
φορά το 2021 πάνω από 1 εκατ. οδικές αφίξεις, παρόλο που ο ρυθμός ανάκαμψης επιβραδύνθηκε κατά -57,7%/-1,4 εκατ. αφίξεις. Τον Σεπτέμβριο ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε κατά -68,1%/-1,1 εκατ. ενώ σημειωθήκαν 515.000 οδικές αφίξεις.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφηκε στον Προμαχώνα (-1,9 εκατ./-
61,9%) με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 1,2 εκατ. και ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός της Νυμφαίας με μείωση -1,3 εκατ./-87,8%, όπου καταγράφηκαν μόλις 178.000 οδικές αφίξεις.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2021 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -3,5 εκατ./-69,4% ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες διαφορές καταγράφεται από την Τουρκία κατά –726.000/-82,3%. Η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -1,1 εκατ./-71,3%, ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης καταγράφηκε από την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας παρουσιάζοντας μείωση κατά -1,7 εκατ. οδικές αφίξεις ή -58,1%.

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο, Αύγουστος 2021
Αφίξεις
Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 60,5% και διαμορφώθηκε στα 8,624 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 21,842 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ27 διαμορφώθηκε στα 6,201 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά -52% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -72,9% και διαμορφώθηκε στις 2,423 εκατ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -45,1%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -62,4%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά -42,3% και διαμορφώθηκε στο 1,534 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά -32,7% και διαμορφώθηκε στις 775.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά -70,9% και διαμορφώθηκε στις 723.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά -73,3% και διαμορφώθηκε στις 211.000 ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -86,1% και διαμορφώθηκε στις 54.000 ταξιδιώτες.

Εισπράξεις
Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -50,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 6,582 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά -37,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,465 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -65,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο 1,971 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3,486 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά -38,4%,
ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά -34,1% και διαμορφώθηκαν στα
979 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -37,8% και διαμορφώθηκαν στο 1,264 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά –11,7% και διαμορφώθηκαν στα 731 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά -58,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 787 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά -58,1% και διαμορφώθηκαν στα 340 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -81,4% και διαμορφώθηκαν στα 58 εκατ. ευρώ.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023
18/09/2023
15/09/2023