Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικές ΤάσειςΈρευνες-ΜελέτεςΜείωση 6,3% του ταξιδιωτικού ισοζυγίου την περίοδο Ιαν.-Ιουλ. 2016
Τουρισμός και οικονομία

Μείωση 6,3% του ταξιδιωτικού ισοζυγίου την περίοδο Ιαν.-Ιουλ. 2016

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,9%, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 86% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (204,4%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 2,610 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,9% έναντι πλεονάσματος 2,775 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, μείωση κατά 3,5% κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,853 δισ. ευρώ, έναντι 2,957 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015, ενώ αύξηση, κατά 33,5%, παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούλιος 2016: 243 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2015: 182 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,9%, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 86% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (204,4%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 5,601 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 6,3% έναντι πλεονάσματος 5,980 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 4,8% όσο και της αύξησης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 33 εκατ. ευρώ ή 2,9%. H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 6,3%, καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 1,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 58,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 73,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Τον Ιούλιο του 2016, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 3,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 4,4% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Ιούλιος 2016: 1.898 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2015: 1,986 δισ. ευρώ), όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 που μειώθηκαν κατά 2,0% (Ιούλιος 2016: 891 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2015: 908 εκατ. ευρώ). Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 86 εκατ. ευρώ ή 10,1%, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες (Ιούλιος 2016: 1,136 δισ. ευρώ, Ιούλιος 2015: 1,138 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 18,9% και διαμορφώθηκαν στα 319 εκατ. ευρώ, ενώ και αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 7,5% και διαμορφώθηκαν στα 199 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 35,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 330 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 14,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 108 εκατ. ευρώ, ενώ και αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,9% και διαμορφώθηκαν στα 146 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 6.783 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στη μείωση κατά 4,2% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,445 δισ. ευρώ, όσο και στη μείωση κατά 7,4% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,120 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 5,9% και διαμορφώθηκαν στα 2,613 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης μείωση κατά 1,7% και διαμορφώθηκαν στα 1,833 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 15,4% και διαμορφώθηκαν στα 904 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 14,8% και διαμορφώθηκαν στα 455 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 979 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,7%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 1,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 223 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση κατά 3,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 458 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση*
Η εισερχόμενη κίνηση τον Ιούλιο του 2016 διαμορφώθηκε στις 4.664 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 8,1%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 2,5%. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 19,0% καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 13,9%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 1,626 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,4%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 18,5% (Ιούλιος 2016: 1,517 εκατ., Ιούλιος 2015: 1,280 εκατ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 9,9% και διαμορφώθηκαν στις 451.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 4,1% και διαμορφώθηκαν στις 262.000 ταξιδιώτες. Αντιθέτως, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 7,5% και διαμορφώθηκαν στις 451.000 ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 40,0% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 119.000 ταξιδιώτες, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ που αυξήθηκαν κατά 27,3% και διαμορφώθηκαν στις 138.000 ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 αυξήθηκε κατά 1,1% και διαμορφώθηκε στις 12,111 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 11.974 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,9%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 10,0%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 8,085 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 4,026 εκατ. ταξιδιώτες, μειωμένες κατά 9,2%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 5,8% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 8,7%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3,7% και διαμορφώθηκαν στις 1,339 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 11,9% και διαμορφώθηκαν στις 630.000 ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν στις 1,379 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 19,3% και διαμορφώθηκαν στις 281.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 12,2% και διαμορφώθηκαν στις 443.000 ταξιδιώτες.

*Επισημαίνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

21.09.2016 Εξελίξεις Στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών -Ιούλιος 2016 – Πίνακας

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023
22/05/2023