Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικές ΤάσειςΈρευνες-ΜελέτεςΜείωση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες τον Ιούνιο
Τουρισμός και οικονομία

Μείωση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες τον Ιούνιο

Οι εισπράξεις από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών διαμορφώθηκαν σε 531 εκατ. ευρώ, από 950 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015, ενώ οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 5,4% και οι αφίξεις κατά 2%.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών περιορίστηκαν κατά 1,6% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 5,8%.

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Τον Ιούνιο του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,0 δισ. ευρώ, κατά 496 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Ιουνίου του 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Τον ίδιο μήνα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 63 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του Ιουνίου του 2015, λόγω της βελτίωσης στα ισοζύγια καυσίμων και πλοίων, ενώ το έλλειμμα στο ισοζύγιο των λοιπών αγαθών ήταν αυξημένο, αφού οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία περιορίστηκαν περισσότερο από τις αντίστοιχες εισαγωγές. Σημειώνεται ότι, αν και σε τρέχουσες τιμές οι συνολικές εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 5,4%, σε σταθερές τιμές παρουσίασαν άνοδο κατά 4,3%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 141 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών και, σε μικρότερο βαθμό, από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών διαμορφώθηκαν σε 531 εκατ. ευρώ, από 950 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015, ενώ οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 5,4% και οι αφίξεις κατά 2%. Τέλος, σημειώθηκε βελτίωση στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εξελίξεις στις αεροπορικές υπηρεσίες.

Τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων τον Ιούνιο του 2016 παρουσίασαν πλεονάσματα ύψους 146 και 112 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, έναντι ελλειμμάτων τον Ιούνιο του 2015, σημειώνοντας βελτίωση κατά 368 και 207 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων. Η βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Το α΄ εξάμηνο του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015 και εμφάνισε έλλειμμα 2,5 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε μικρή επιδείνωση.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών το α’ εξάμηνο του 2016 παρουσίασε πτώση κατά 1,5 δισ. ευρώ, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Επιπλέον, μείωση εμφάνισαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών περιορίστηκαν κατά 1,6% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 5,8%. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν σε μικρό βαθμό από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 1,2 δισ. ευρώ, κατά 1,1 δισ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2015. Επίσης, βελτίωση παρουσίασε και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων.

Σημειώνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Ιουλίου 2016 θα ανακοινωθούν στις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Επίσης, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων, ύψους 1,5 δισ. ευρώ και στις δύο περιπτώσεις.

19.08.2016 Ισοζύγιο Πληρωμών – Ιούνιος 2016 – Πίνακας

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023