Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικές ΤάσειςΈρευνες-ΜελέτεςΜόλις 7,4 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα το 2020, έναντι 34 εκατομμυρίων το 2019
Τουρισμός και οικονομία

Μόλις 7,4 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα το 2020, έναντι 34 εκατομμυρίων το 2019

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 61,7% (1,134 δισ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 66,3% (367 εκατ. ευρώ). Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 70,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ην. Βασίλειο (756 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 92,8% (86 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 96,7% (14 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα τελευταία, οριστικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το 2020 το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανήλθε στα 3,526 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 15,435 δισ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 77,2%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (κατά 13,860 δισ. ευρώ ή 76,2%) από αυτή των ταξιδιωτικών πληρωμών (κατά 1,951 δισ. ευρώ ή 71,1%). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά το 2020 έναντι του 2019 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της εισερχόμενης κίνησης μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 78,2%, καθώς και της μείωσης της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά 10 ευρώ ή 12,4% (2020: 67 ευρώ, 2019: 77 ευρώ).

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 9,1% παρουσίασε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι (2020: 583 ευρώ, 2019: 535 ευρώ), καθώς και η μέση διάρκεια παραμονής, η οποία αυξήθηκε κατά 24,6% και διαμορφώθηκε στις 9 διανυκτερεύσεις (2019: 7 διανυκτερεύσεις). Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων το 2020 παρουσίασε μείωση κατά 72,9% και διαμορφώθηκε στις 64.173 διανυκτερεύσεις (2019: 236.547 διανυκτερεύσεις).

Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά το 2020 διαμορφώθηκαν στα 4,319 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 76,2% σε σύγκριση με το 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 70,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,858 δισ. ευρώ, και αναλογούν στο 66,2% του συνόλου των εισπράξεων, καθώς και στην πτώση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 81,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,452 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2,405 δισ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 68,9% έναντι του προηγουμένου έτους, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 453 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 77,3%.

Όσον αφορά στις χώρες μεγαλύτερης προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 61,7% και διαμορφώθηκαν στο 1,134 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 66,3% και διαμορφώθηκαν στα 367 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 70,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 756 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 92,8% και διαμορφώθηκαν στα 86 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 96,7% και διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού
Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων διαμορφώθηκε σε 92,7% το 2020, έναντι 95,1% το 2019, ενώ οι συνολικές εισπράξεις των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους μειώθηκαν κατά 76,8% [βλ. Πίνακα 3, Διάγραμμα 3]. Εντός της κατηγορίας αυτής, το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εισπράξεων έχουν τα ταξίδια αναψυχής (2020: 80,2%, 2019: 87,3%), από τα οποία οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 78,2% έναντι του προηγουμένου έτους και διαμορφώθηκαν στα 3.462 εκατ. ευρώ. Τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 9,1% του συνόλου των ταξιδιωτικών εισπράξεων, ενώ παρουσίασαν μείωση στις εισπράξεις τους κατά 51,2%. Μείωση κατά 70,6% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν μείωση κατά 64,9%, παρουσιάζοντας όμως αύξηση της συμμετοχής τους επί του συνόλου των ταξιδιωτικών εισπράξεων (2020: 7,3%, 2019: 4,9%).

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2020 μειώθηκε κατά 78,2% και διαμορφώθηκε στα 7,406 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 34.005 εκατ. ταξιδιωτών το 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 73,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 83,8%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ-27, με ποσοστό συμμετοχής 66,0%, και οι χώρες εκτός της ΕΕ-27, με ποσοστό 33,6%[2]. Το 2020, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 73,6% σε σύγκριση με το 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 68,9% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε στα 3,447 εκατ. ταξιδιώτες, καθώς και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 80,7%, η οποία διαμορφώθηκε στο 1,442 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 παρουσίασε πτώση κατά 80,6% και διαμορφώθηκε στα 2,485 εκατ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, μείωση κατά 62,1% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε στο 1,526 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 69,6% και διαμορφώθηκε στις 469.000 ταξιδιώτες έναντι του προηγουμένου έτους. Τέλος, από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 69,5% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία   διαμορφώθηκε στο 1,069 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 91,0% και διαμορφώθηκε στις 107.000 ταξιδιώτες, ενώ η αντίστοιχη κίνηση από τη Ρωσία  επίσης μειώθηκε κατά 95,6% και διαμορφώθηκε στις 26.000 ταξιδιώτες.

Διανυκτερεύσεις[3]
Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 64.173 το 2020, έναντι 236.547 το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 72,9%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πτώση κατά 67,2% των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών της ΕΕ-27, καθώς και στην πτώση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 79,5%. Η μείωση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών της ΕΕ-27 αντανακλά τη μείωση των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 63% και των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 78,8%. Οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 54,0% και 64,6%, αντιστοίχως. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, οι διανυκτερεύεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 65,6%. Πτώση κατά 88,8% παρουσίασαν επίσης οι διανυκτερεύσεις από τις ΗΠΑ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 96,1%.

Κρουαζιέρες
H Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει από το 2012 συμπληρωματική έρευνα στον τομέα της κρουαζιέρας, με σκοπό τον εμπλουτισμό των στατιστικών στοιχείων που αντλούνται από την Έρευνα Συνόρων. Ακολουθώντας την παγιωμένη πλέον μεθοδολογία[4], για το 2020 συλλέχθηκαν λεπτομερή στοιχεία από 16 ελληνικούς λιμένες, τα οποία κάλυψαν το 75,5% των συνολικών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη χώρα.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο καταγράφηκαν 159 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (2019: 3.914 αφίξεις), με 68.000 επισκέψεις επιβατών, έναντι 5.566 επισκέψεων επιβατών το 2019. Από τη συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 77,2% των επιβατών ήταν διερχόμενοι επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 2 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια, όσες και τo 2019.

Το 2020, οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας μειώθηκαν κατά 98,2% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν στα 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνεται στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, καθώς αφορούν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ 9 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα που καταγράφονται στη συμπληρωματική έρευνα.

Το κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι το λιμάνι του Ηρακλείου, με συμμετοχή 56,4% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Κέρκυρας, με 23,6% και 6,3% των εισπράξεων, αντιστοίχως. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 97% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 92,8% των συνολικών επισκέψεων επιβατών.

Οι συνολικές διανυκτερεύσεις εκτός κρουαζιερόπλοιων μειώθηκαν κατά 97,3% και διαμορφώθηκαν στις 145.000 διανυκτερεύσεις, επηρεάζοντας αρνητικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα. Οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας για την επισκοπούμενη περίοδο εκτιμώνται σε 34.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά 98,8% σε σύγκριση με το 2019.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο ανά περιφέρεια[5]
Όπως προκύπτει από την Έρευνα Συνόρων, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2020 διαμορφώθηκαν στα 4,310 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 86,7% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1,257 δισ. ευρώ), Περιφέρεια Κρήτης (861 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Αττικής (761 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (446 εκατ. ευρώ) και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (412 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 572 εκατ. ευρώ.

Το 2020, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 8,288 εκατ. επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 85,9% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε έξι περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Αττικής (1,622 εκατομμύριο), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1,573 εκατομμύριο), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1,280 εκατομμύριο), Περιφέρεια Κρήτης (1,236 εκατομμύριο), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (805.000) και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (602.000). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) πραγματοποιήθηκαν 1,171 εκατ. επισκέψεις.

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 64.053 την επισκοπούμενη περίοδο. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της χώρας, το 82,3% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (13.628.), Περιφέρεια Αττικής (12.466), Περιφέρεια Κρήτης (10.510), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (9.168) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (6.914). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) πραγματοποιήθηκαν 11.368 διανυκτερεύσεις.

[1] Βλ. Μεθοδολογικό σημείωμα στο τέλος του Δελτίου Τύπου.
[2] Το υπόλοιπο 0,4% αντιστοιχεί στα στοιχεία για τις κρουαζιέρες εκτός της Έρευνας Συνόρων.
[3] Σημειώνεται ότι σε κάθε ημερήσια επίσκεψη, ανεξαρτήτως διάρκειας, αποδίδεται και μία διανυκτέρευση.
[4] Επισημαίνεται ότι τα συνολικά στατιστικά στοιχεία για τις κρουαζιέρες αντλούνται από δύο πηγές πληροφόρησης και έρευνας:
α) Από την Έρευνα Συνόρων, στην οποία καταγράφονται οι ταξιδιώτες κρουαζιέρας που αναχώρησαν από κάποια πύλη εξόδου της χώρας (αεροδρόμιο, οδικό σταθμό ή λιμάνι). Σε αυτή την περίπτωση τα στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες ενσωματώνονται στα συνολικά στοιχεία που εκτιμώνται από την Έρευνα Συνόρων.
β) Από συμπληρωματική έρευνα που άρχισε να διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδος το 2012 με βάση διοικητικά στοιχεία, όπου καταγράφονται οι υπόλοιποι ταξιδιώτες κρουαζιέρας και γίνεται διάκριση σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) ταξιδιώτες με ελληνικό λιμάνι επιβίβασης (home port) για την πραγματοποίηση της κρουαζιέρας, β) ταξιδιώτες με ελληνικό λιμάνι αποβίβασης (last port) και γ) διερχόμενοι (transit) ταξιδιώτες, οι οποίοι πραγματοποιούν μόνο στάσεις σε ελληνικά λιμάνια.
[5] Στα περιφερειακά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες πέραν της Έρευνας Συνόρων. Ως εκ τούτου, διαφέρουν από τα συνολικά στοιχεία που περιέχονται στις προηγούμενες ενότητες.

ΤτΕ – Ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: 2020

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023