Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικές ΤάσειςΈρευνες-ΜελέτεςΠαρατηρήσεις του Ξ.Ε.Ε. στο νομοσχέδιο για την «επιτάχυνση των μεγάλων έργων»
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Παρατηρήσεις του Ξ.Ε.Ε. στο νομοσχέδιο για την «επιτάχυνση των μεγάλων έργων»

Το Ξ.Ε.Ε., είχε πάντοτε ως πάγια θέση, όπως άλλωστε και όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις στη χώρα μας, τη διαμόρφωση ενός σταθερού, αντικειμενικού και αποτελεσματικού επενδυτικού πλαισίου, το οποίο να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια…

Το Ξ.Ε.Ε., είχε πάντοτε ως πάγια θέση, όπως άλλωστε και όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις στη χώρα μας, τη διαμόρφωση ενός σταθερού<...>, αντικειμενικού και αποτελεσματικού επενδυτικού πλαισίου, το οποίο να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια, την ισότητα των ευκαιριών, τη μη νόθευση του ανταγωνισμού και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Το προοίμιο επομένως της εισηγητικής έκθεσης μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους ως προς τη στοχοθεσία. Μελετώντας τις επιμέρους διατάξεις, διαπιστώνουμε ότι με τις προωθούμενες ρυθμίσεις εξυπηρετείται κατά κύριο λόγο ο εύλογος και απόλυτα επιδιωκόμενος στόχος της επιτάχυνσης των διαδικασιών. Θα πρέπει όμως παράλληλα να υπάρξει πρόνοια, ώστε τελικά η εκπλήρωση αυτού του στόχου να μην αποβεί σε βάρος της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού.

Λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τις τουριστικές επενδύσεις, για τις οποίες εξάλλου υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον παρατηρούμε τα εξής:

  • Παρέχονται πολύ σημαντικά πολεοδομικά κίνητρα και μάλιστα με υπουργική απόφαση μετά από απλή γνώμη του ΣΧΟΠ, τα οποία στην ουσία συνιστούν έμμεσες ενισχύσεις προς τους μελλοντικούς επενδυτές και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ως “επιχορήγηση” της επένδυσης.
  • Παραχωρείται δωρεάν δημόσια γη κατά χρήση για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό μεγάλων έργων, καθώς και παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας έναντι τιμήματος με ειδικούς όμως όρους. Ως γνωστόν στις τουριστικές επενδύσεις η αξία της γης και ιδιαίτερα η χρήση της παράκτιας ζώνης διαδραματίζουν τον πλέον κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου. Είναι επομένως αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω παραχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και του ελληνικού τουρισμού.
  • Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις μπορεί να συντελούνται και πριν την προκήρυξη του έργου ή να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό της αποζημίωσης με ασαφείς κατά τη γνώμη μας όρους, με αποτέλεσμα να ενέχεται ο κίνδυνος να δημιουργηθούν de facto καταστάσεις ή ακόμη και αντιδικίες, οι οποίες στην ουσία θα ακυρώνουν την επένδυση και τη φιλοσοφία του νόμου.
  • Τα έργα ναι μεν είναι υψηλού κόστους 200 εκατ. ευρώ, ή 75 εκατ. ευρώ με 200 θέσεις εργασίας ή και 1 εκατ. ευρώ για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, εισάγεται όμως εξαίρεση για πολύ χαμηλότερα ποσά από τον παραπάνω κανόνα για τις επενδύσεις μείζονος σημασίας, χωρίς να προδιαγράφονται όροι για ένα τέτοιο χαρακτηρισμό.
  • Εισάγεται ο νέος θεσμός των ειδικών σχεδίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης περιοχών υποδοχής μεγάλων έργων, τη στιγμή που υπάρχει για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ο θεσμός των ΠΟΤΑ, αλλά και τα γνωστά πολεοδομικά εργαλεία για τους οργανωμένους υποδοχείς. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία (ΝΑΒΑΡΙΝΟ-Μεσσηνία) το πρόβλημα βασικά ήταν η γραφειοκρατία και η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, με την υιοθέτηση ανάλογου θεσμικού πλαισίου, στα όρια των υφισταμένων θεσμών, που γνωρίζουμε πως λειτουργούν και ποια είναι τα προβλήματά τους.
  • Στη Διυπουργική Συντονιστική Επιτροπή δεν συμμετέχει ο αρμόδιος για τον τουρισμό Υπουργός, όταν ο τουρισμός αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας και είναι γνωστό ότι θα προσελκύσει τη μεγαλύτερη επενδυτική ζήτηση σε σχέση με άλλους τομείς της εθνικής οικονομίας.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

Ετικέτες
07/06/2023
06/06/2023
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023