Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΔιεθνείςΠλήρως ικανοποιημένοι οι διεθνείς τουρίστες από το τουριστικό προϊόν 'Κύπρος'
Έρευνα

Πλήρως ικανοποιημένοι οι διεθνείς τουρίστες από το τουριστικό προϊόν 'Κύπρος'

Οι λόγοι που οδήγησαν τους τουρίστες να διαλέξουν την Κύπρο για τις διακοπές τους εστιάζονται κυρίως στον 'Ήλιο και Θάλασσα', την ηρεμία και ελκυστικότητα του περιβάλλοντος, τη φιλοξενία των κατοίκων, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της Έρευνας Αναχωρήσεων Περιηγητών, που πραγματοποιήθηκε για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2018.

Στόχος της έρευνας ήταν να εξακριβωθούν μερικά βασικά χαρακτηριστικά των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2018, πέραν αυτών που συλλέγει η Στατιστική Υπηρεσία, καθώς επίσης και να συγκριθούν με αντίστοιχα μεγέθη της καλοκαιρινής περιόδου 2017. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα μελέτησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία:

 • κατά πόσο οι τουρίστες διέμειναν στις ελεύθερες περιοχές, στα κατεχόμενα ή και στις δύο περιοχές
 • τον τύπο καταλυμάτων διαμονής που επέλεξαν οι περιηγητές (περιλαμβανομένης και της επιλογής AirBnB) καθώς και τους όρους διαμονής (περιλαμβανομένης και της επιλογής All Inclusive)
 • το εάν η Κύπρος υπήρξε η πρώτη τους επιλογή για τις συγκεκριμένες διακοπές τους και σε περίπτωση που αυτό δεν ίσχυε, ποιοι προορισμοί αποτελούσαν την πρώτη τους επιλογή
 • το βαθμό ικανοποίησης των περιηγητών από το τουριστικό προϊόν γενικά και από τις βασικές επιμέρους πτυχές του
 • την πιθανότητα να προτείνουν την Κύπρο σαν τουριστικό προορισμό, καθώς και την πιθανότητα να επισκεφτούν ξανά οι ίδιοι την Κύπρο.
Το δείγμα ήταν κατάλληλα στρωματοποιημένο, ούτως ώστε να είναι επαρκές και αντιπροσωπευτικό για να εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα από τις κύριες χώρες-πηγές τουρισμού στην Κύπρο ενώ τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα έχουν κατάλληλα σταθμιστεί με βάση τη χώρα συνήθους διαμονής.
Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν έχουν ως ακολούθως:
 1. Από τους τουρίστες της υπό αναφορά περιόδου, 95,8% διέμεινε αποκλειστικά στις ελεύθερες περιοχές, 2,2% διέμεινε αποκλειστικά στα κατεχόμενα, ενώ μερίδιο 2,0% διέμεινε τόσο στις ελεύθερες όσο και στις κατεχόμενες περιοχές. Τα ποσοστά δεν παρουσιάζουν σοβαρή διαφοροποίηση σε σχέση με τα στοιχεία της καλοκαιρινής περιόδου 2017 στην οποία υπολογίστηκε το ποσοστό που είχε διαμείνει αποκλειστικά στις ελεύθερες περιοχές στο 94,5%, το μερίδιο που διέμεινε αποκλειστικά στα κατεχόμενα 3,5% και το μερίδιο που διέμεινε και στις δύο περιοχές 1,9%. Το μερίδιο που διέμεινε αποκλειστικά στα κατεχόμενα ήταν μεγαλύτερο στην περίπτωση των τουριστών από τη Γερμανία (6,7%) σε αντίθεση με τα στοιχεία του 2017, όταν η έρευνα είχε καταδείξει τους τουρίστες από το Ισραήλ (10%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (5,8%) να επιλέγουν αποκλειστική διαμονή στα Κατεχόμενα.
 2. Όσον αφορά στον τύπο καταλύματος διαμονής, 3 στους 4 τουρίστες διαμένουν σε αδειούχα ξενοδοχεία και άλλα οργανωμένα διαμερίσματα (συγκριτικά με 7 στους 10 το 2017). Το μερίδιο των τουριστών της περιόδου αυτής που διέμεινε σε ενοικιαζόμενες επαύλεις ή διαμερίσματα ανήλθε σε 9,9% (14,6% το 2017) ενώ, όπως και το 2017, ένα μερίδιο 3,7% να δηλώνει διαμονή σε Airbnb καταλύματα.
 3. Από τους τουρίστες που διέμειναν σε ξενοδοχεία και άλλα οργανωμένα διαμερίσματα, μερίδιο 25% επέλεξε διαμονή All Inclusive, ποσοστό το οποίο ήταν το ίδιο και το καλοκαίρι του 2017. Το ποσοστό αυτό να ήταν ψηλότερο στους περιηγητές από τις Σκανδιναβικές Χώρες (41%) και χαμηλότερο στους τουρίστες από την Ελλάδα (2%).
 4. Οι λόγοι που οδήγησαν τους τουρίστες να διαλέξουν την Κύπρο για τις διακοπές τους την περίοδο αυτή εστιάζονται κυρίως στον Ήλιο και Θάλασσα, την ηρεμία και ελκυστικότητα του περιβάλλοντος, τη φιλοξενία των κατοίκων, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό ενώ σημαντικό είναι και το μερίδιο που δήλωσε ότι επέλεξε την Κύπρο επειδή την έχει επισκεφτεί ξανά στο παρελθόν (28%) ή λόγω σύστασης από φίλους/οικογένεια (24%).
 5. Από τους ερωτηθέντες, μερίδιο 85% δήλωσε ότι η Κύπρος ήταν η πρώτη επιλογή για τις διακοπές τους (συγκριτικά με 84% το 2017) με το υπόλοιπο 15% να δηλώνει ότι άλλη χώρα ήταν η πρώτη τους επιλογή και πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα (28%), η Ισπανία (14%), η Τουρκία (10%) η Ιταλία (9%) και άλλοι προορισμοί με μικρότερα ποσοστά.
 6. Οι τουρίστες της υπό αναφορά περιόδου εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους με μερίδιο 62% να δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο (βαθμός αξιολόγησης 5 από τα 5) από τη συνολική εμπειρία και μερίδιο 35% να αξιολογεί την ικανοποίηση με βαθμό 4 από τα 5. Το μερίδιο που αξιολόγησε τη συνολική εμπειρία με βαθμό 1 ή 2 από τα 5, ήταν μόλις 0,2%. Συγκριτικά καλύτερη ήταν η αξιολόγηση της φιλοξενίας που απόλαυσαν οι τουρίστες, ενώ χειρότερη ήταν η αξιολόγηση του δομημένου περιβάλλοντος και των ευκαιριών διασκέδασης. Τα αποτελέσματα είναι σε μεγάλο βαθμό συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα συμπεράσματα της έρευνας το 2017.
 7. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο οι τουρίστες να προτείνουν την Κύπρο σε άλλους ως τουριστικό προορισμό, ένα μεγάλο ποσοστό 89% αξιολόγησαν με βαθμό 8, 9 ή 10 (σε κλίμακα 1 με 10) την πιθανότητα να το πράξουν χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των εθνικοτήτων των περιηγητών με εξαίρεση την περίπτωση των Βρετανών περιηγητών όπου το μερίδιο αυτό να αυξάνεται στο 94%.
 8. Τέλος, στο ενδεχόμενο να επισκεφθούν ξανά την Κύπρο για διακοπές τα επόμενα 3 με 4 χρόνια, ποσοστό 92% απάντησε “Πιθανώς Ναι” / “Σίγουρα Ναι” με το μερίδιο να είναι ακόμη ψηλότερο στους περιηγητές από τη Ρωσία (96%) ενώ αντίθετα, μόνο 83% των περιηγητών από τις Σκανδιναβικές Χώρες απάντησε με τον τρόπο αυτό.

ΚΟΤ – Έρευνα Αναχωρήσεων Περιηγητών, καλοκαίρι 2018


Πίνακες βασικών αποτελεσμάτων

23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024