Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικές ΤάσειςΈρευνες-ΜελέτεςΣτα 2,05 εκατ. ευρώ το συνολικό διοικητικό κόστος του τουρισμού στην Ελλάδα
Μελέτη

Στα 2,05 εκατ. ευρώ το συνολικό διοικητικό κόστος του τουρισμού στην Ελλάδα

Τελική έκθεση για τον τουρισμό που εκπόνησε η εταιρεία Deloitte, σε συνεργασία και με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO, για λογαριασμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με θέμα 'Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα'.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υπέγραψαν Σύμβαση Συνδρομής κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012, προκειμένου ο ΟΟΣΑ να υλοποιήσει το έργο μέτρησης και μείωσης των διοικητικών βαρών σε 13 κύριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Το έργο αναμένεται να παρέχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας το διεθνώς αναγνωρισμένο Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους (Τ.Μ.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί για την Ελλάδα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι αδυναμίες και τα περιττά διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του κανονιστικού περιβάλλοντος, τα οποία παρεμποδίζουν τη λειτουργία των αγορών, ζημιώνοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και περιορίζοντας τα οφέλη για τους εταιρικούς και τους οικιακούς καταναλωτές. Το Τ.Μ.Κ. είναι μια μέθοδος καθορισμού του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων που επιβάλλεται από τον κανονισμό. Το Τ.Μ.Κ. αναλύει τον κανονισμό σε μια σειρά από διαχειρίσιμες συνιστώσες που μπορούν να μετρηθούν. Το Τ.Μ.Κ. δεν αναφέρει ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση τους στόχους πολιτικής για κάθε τμήμα του κανονισμού. Ως εκ τούτου, η μέτρηση και η ανάλυση επικεντρώνονται αποκλειστικά στις διοικητικές δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν με σκοπό τη συμμόρφωση με τον κανονισμό, και όχι στα οφέλη που προκύπτουν βάσει της νομοθεσίας.

Η οικονομική ανάκαμψη σε οποιαδήποτε χώρα επηρεάζεται αρνητικά εν μέρει και από την ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου. Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε ότι το διοικητικό κόστος αντιστοιχούσε στο 6,8% περίπου του ΑΕΠ της Ελλάδας και ότι η μείωση του ελληνικού διοικητικού κόστους κατά 25% θα απέφερε ωφέλιμη αύξηση του ΑΕΠ μέχρι και 2,4% έως το 2025.

Αυτή η έκθεση περιγράφει την κατάσταση όσον αφορά το διοικητικό κόστος και τα διοικητικά βάρη κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2013 στον τομέα προτεραιότητας τουρισμού. Συντάχθηκε από τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ σε συνεργασία με την Capgemini Consulting Ολλανδίας και την Deloitte Business Solutions SA Ελλάδας, και, για τη νομική ανάλυση, σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία Ζέπος και Γιαννόπουλος. Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων μέτρησης των βαρών στον τομέα προτεραιότητας τουρισμού και περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για τη μείωση των διοικητικών βαρών σε αυτόν τον τομέα προτεραιότητας.

Η έκθεση “Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα” προσδιορίζει τον τομέα προτεραιότητας τουρισμού ως τον μικρότερο εκ των 13 τομέων προτεραιότητας που καλύπτονται από το έργο σε όρους συνολικού διοικητικού κόστους και διοικητικών βαρών, όπως μετρήθηκαν. Βάσει επιτόπιων ερευνών, το συνολικό διοικητικό κόστος μετρήθηκε στα 2,05 εκατ. ευρώ και τα συνολικά διοικητικά βάρη στα 1,45 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό είναι το κόστος συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας, που πιθανώς θα εξακολουθούσε να βαρύνει τις επιχειρήσεις εάν δεν υπήρχαν οι υποχρεώσεις.

Greece 2014 Measuring Administrative Burdens Tourism

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023
18/09/2023
15/09/2023