Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικές ΤάσειςΈρευνες-ΜελέτεςΤτΕ: Μικρή επιδείνωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου τον Απρίλιο
Τουρισμός και οικονομία

ΤτΕ: Μικρή επιδείνωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου τον Απρίλιο

Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 7% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 3,5%.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Απρίλιο του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 822 εκατ. ευρώ, κατά 216 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Απριλίου του 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και στη βελτίωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 276 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2015, αποκλειστικά λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων ήταν αυξημένες, όπως και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων, δεδομένου ότι οι σχετικές εξαγωγές έμειναν σχεδόν στάσιμες, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές παρουσίασαν μικρή αύξηση.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 307 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 316 εκατ. ευρώ, από 669 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2015. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 7% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 3,5%, με αποτέλεσμα το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να παρουσιάσει μικρή επιδείνωση. Τέλος, το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών εμφάνισε αυξημένο πλεόνασμα έναντι εκείνου του ίδιου μήνα του 2015.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 19,5%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 15,6%, με αποτέλεσμα το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να αυξηθεί τελικά κατά 32 εκατ. ευρώ.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016 κατά 875 εκατ. ευρώ, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, οφειλόμενη επίσης σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Επιπλέον, μικρή μείωση εμφάνισαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν, σε μικρό βαθμό, από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών περιορίστηκαν κατά 5,3% το α’ τετράμηνο του 2016 και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 3,4%.

Ισοζύγιο Πληρωμών Απρίλιος 2016 Πίνακας

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023