ΙΝΣΕΤΕ: 49 ειδικότητες και επαγγέλματα που θα «δώσουν φτερά» στον τουρισμό

Οι ειδικότητες που αναγνωρίστηκαν ως σημαντικές αντιστοιχήθηκαν με 99 πεδία κρίσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο τη διαμόρφωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιεχομένου.