Προσέλκυση ψηφιακών νομάδων: Έξυπνες στρατηγικές για προορισμούς, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

Ψηφιακοί νομάδες επηρεάζουν παγκόσμιους προορισμούς, απαιτώντας καινοτομία και προσαρμογή στρατηγικών για την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα.