Τα αεροδρόμια της Ευρώπης βλέπουν -επιτέλους- πλήρη ανάκαμψη της επιβατικής κίνησης

Η ACI Europe αναφέρει ότι η επιβατική κίνηση το 2023 φτάνει το 95,5% των προπανδημικών επιπέδων, με πλήρη ανάκαμψη το 2024 και αναμενόμενη αύξηση στο +9,2% έως το 2027. Ωστόσο, ανακαλύπτουμε ότι τα αεροδρόμια θα αντιμετωπίσουν διακυμάνσεις στην απόδοση.