Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικές ΤάσειςTOPOSOPHY: Η επόμενη μέρα για τους DMMOs – Η μετεξέλιξη σε PMMO
Τάσεις Τουρισμού

TOPOSOPHY: Η επόμενη μέρα για τους DMMOs – Η μετεξέλιξη σε PMMO

Ένας πρακτικός οδηγός για την μετεξέλιξη των οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμών (DMMOs) σε φορείς που υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά στη διαμόρφωση και προώθηση των αστικών κέντρων.

Στο πλαίσιο της 7-ετούς συνεργασίας ανάμεσα στην City Destinations Alliance – την Ευρωπαϊκή Ένωση των Επίσημων Οργανισμών Τουρισμού Πόλεων – και την TOPOSOPHY δημοσιεύτηκε προσφάτως η μελέτη με τίτλο: «Exploring the Emerging Role of the Place Making and Marketing Organisation’ (PMMO)». Πρόκειται για έναν πρακτικό οδηγό για την μετεξέλιξη των οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμών (DMMOs) σε φορείς που υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά στη διαμόρφωση και προώθηση των αστικών κέντρων.

Ο οδηγός καθιστά σαφές ότι οι παραδοσιακοί DMMOs βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο και διευρύνουν τις παρεμβάσεις τους πέρα από τον τουρισμό. Οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις που επιτάχυνε η πανδημία, επέτειναν την ανάγκη οι DMMOs να ενδυναμώσουν τη σχέση τους με την τις τοπικές κοινότητες και να υιοθετήσουν πρακτικές που αποφέρουν οφέλη σε πολλαπλά κοινά ενδιαφέροντος (κατοίκους, επισκέπτες, επενδυτές, ανθρώπινο δυναμικό από άλλες περιοχές, φοιτητές κ.ά.).

Με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών πόλεων και την αναζωογόνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, ο οδηγός υποστηρίζει ότι η μετεξέλιξη των DMMOs σε PMMOs σχετίζεται με την ανάληψη ενεργού ρόλου σε οκτώ τομείς δράσης:

  1. Προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνογνωσία
  2. Διαμόρφωση ενός συνεκτικού αφηγήματος και μηνυμάτων που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη αξία κάθε τόπου
  3. Ενεργοποίηση σημείων και χώρων στο αστικό ανάγλυφο που δεν έχουν τύχει αξιοποίησης με βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες
  4. Διεύρυνση των ευκαιριών για τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων
  5. Ενίσχυση της ευημερίας των πολιτών
  6. Εξισορρόπηση των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών
  7. Κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και καλλιέργεια αλληλοσεβασμού μέσω πρακτικών που προάγουν την ισότητα, τη διαφορετικότητα, και τη συμπερίληψη στην οικονομική και κοινωνική ζωή
  8. Μετάβαση σε νέα μοντέλα συνεργασιών στο πλαίσιο μιας διευρυμένης ατζέντας πολιτικής για την ανάπτυξη της οικονομίας των επισκεπτών

Για κάθε έναν από τους οκτώ τομείς δράσης, ο οδηγός περιλαμβάνει στρατηγικές κατευθύνσεις, πρακτικές συστάσεις και περιγραφές καλών πρακτικών που ήδη υλοποιούνται σε πόλεις από όλο τον κόσμο. Τα στοιχεία αυτά και ο οδηγός συνολικά έτυχαν θερμής υποδοχής κατά την παρουσίαση που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο στην Βαλένθια, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των διευθυνόντων συμβούλων από τις πόλεις-μέλη της City Destinations Alliance.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της City Destinations Alliance, Petra Stusek, «ο εξειδικευμένος οδηγός αποτυπώνει με σαφήνεια τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θα συναντήσουν οι πόλεις της Ευρώπης στη μετάβαση τους προς πρακτικές ολιστικής διαμόρφωσης του αστικού περιβάλλοντος (Holistic Place Making)».

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023