Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΒιβλιογραφίαΒιβλίο ανοικτής πρόσβασης για τη βιώσιμη κινητικότητα για νησιωτικούς προορισμούς
Βιώσιμος τουρισμός

Βιβλίο ανοικτής πρόσβασης για τη βιώσιμη κινητικότητα για νησιωτικούς προορισμούς

Το Civitas Destinations είναι ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ορίζοντας 2020 και κατάφερε να δημιουργήσει μια απτή σύνδεση μεταξύ της κινητικότητας και του τουρισμού σε νησιωτικούς προορισμούς.

Οι συνεργάτες του Civitas Destinations ανακοινώνουν την έκδοση του βιβλίου Sustainable Mobility for Island Destinations (Βιώσιμη Κινητικότητα για Νησιωτικούς Προορισμούς) από τον εκδοτικό οίκο Springer. Το βιβλίο είναι ανοικτής πρόσβασης, και ως εκ τούτου διατίθεται δωρεάν στο κοινό, στοχεύοντας στην ευρύτερη διάδοση της εμπειρίας, των βέλτιστων πρακτικών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις πόλεις-εργαστήρια που συμμετείχαν στο Destinations.

Το Civitas Destinations, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ορίζοντας 2020, κατάφερε να δημιουργήσει μια απτή σύνδεση μεταξύ της κινητικότητας και του τουρισμού σε νησιωτικούς προορισμούς. Το έργο αντιμετώπισε τις αυξημένες ανάγκες κινητικότητας που δημιουργούνται από τον τουρισμό και τις σχετικές επιπτώσεις από την εποχική διακύμανση, και τις ενσωμάτωσε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή λύσεων κινητικότητας, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη βιωσιμότητα, την ελκυστικότητα, την προσβασιμότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και υποδομών κινητικότητας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, σε έξι νησιωτικές πόλεις: Τα ακόλουθα θέματα που αναπτύσσονται σε αυτό το βιβλίο, αναδεικνύουν τις προκλήσεις και ταυτόχρονα το σημαντικό δυναμικό που έχουν τα νησιά στο θέμα της βιώσιμης κινητικότητας, αποτελώντας ιδανικά “εργαστήρια” πιλοτικών εφαρμογών για καινοτόμα συστήματα και πολιτικές.

Επισκόπηση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων του Civitas Destinations, που επιδεικνύει 83 διαφορετικά μέτρα βιώσιμης κινητικότητας σε έξι ευρωπαϊκούς νησιωτικούς προορισμούς Funchal (Μαδέρα-Πορτογαλία), Las Palmas de Gran Canaria (Ισπανία), Elba (Ιταλία), Λεμεσός (Κύπρος), Ρέθυμνο (Κρήτη-Ελλάδα) και Βαλέτα (Μάλτα).

  • Αξιολόγηση πολιτικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε μεσογειακούς τουριστικούς προορισμούς μέσω πολύ-κριτηριακών μοντέλων λήψης αποφάσεων, παρουσιάζοντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ώστε να συμπεριλάβουν τις απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών.
  • Καινοτομία, ψηφιακές λύσεις και η έννοια Mobility as a Service (MaaS) σε τουριστικούς νησιωτικούς και αγροτικούς προορισμούς, με επίκεντρο την περίπτωση του Shared Mobility Agency στην Elba και προτάσεις προς τις αρχές και τους φορείς κινητικότητας.
  • Συνδημιουργία λύσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας για επισκέπτες και κατοίκους στο νησί της Elba, με έμφαση στα διδάγματα και καλές πρακτικές που αντλούνται.
  • Μελέτη των αναγκών και των αντιλήψεων των χρηστών για τις υπηρεσίες διαμοιραζόμενης κινητικότητας στη Μάλτα, αυξάνοντας την κατανόηση σε θέματα αλλαγής συμπεριφοράς για την υποστήριξη καινοτόμων λύσεων κινητικότητας.
  • Αξιολόγηση της ποδηλασίας ως εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς σε μια εξαρτώμενη από το αυτοκίνητο Μεσογειακή πόλη (Ρέθυμνο-Κρήτη) μέσω της μελέτης της κοινής γνώμης, εντοπίζοντας τους μηχανισμούς που θα καθιστούσαν τη χρήση ποδηλάτου πιο ελκυστική για τις καθημερινές μετακινήσεις.
  • Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας σε τουριστικούς προορισμούς μέσω της ανάπτυξης Mobility Centers (Κέντρων Κινητικότητας), περιγράφοντας αναλυτικά την έννοια και τη μεθοδολογία.
  • Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων συστημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης του αστικού οικοσυστήματος σε νησιωτικές τουριστικές πόλεις, με έμφαση στην εμπειρία από το Ρέθυμνο και τη Μαδέρα.

Την επιμέλεια του βιβλίου έχει ο καθηγητής κ. Θεοχάρης Τσούτσος, διευθυντής του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023
18/09/2023
15/09/2023