Περιφέρεια Πελοποννήσου 2023: Στροφή προς τα ψηφιακά μέσα και τον εναλλακτικό τουρισμό

«Είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι με την τουριστική αναπτυξιακή διαδικασία φορείς να κρατηθούμε στην πρώτη γραμμή για να  μπορέσουμε να διαχειριστούμε της κρίσεις και τις προκλήσεις  που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου, Κ. Μαρινάκος