ΕΑΤΑ: Υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον ΗΑΤΤΑ και την fedHATTA για τη στρατηγική προβολή της Αθήνας

Ο στόχος της συνεργασίας είναι οι κοινές δράσεις προβολής και προώθησης της Αθήνας, παγκοσμίως, σε όλη τη διάρκεια του έτους και η ανάδειξη της πλεονεκτημάτων της ελληνικής πρωτεύουσας