Εκθέσεις, κρουαζιέρα και οπτικοακουστικές παραγωγές στις βασικές τουριστικές δράσεις της Κ. Μακεδονίας για το 2023

Στους στόχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον τουρισμό το 2023 περιλαμβάνονται ακόμη η προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού και της μακεδονικής κουζίνας, η ενδυνάμωση του τομέα του τουρισμού υγείας και ευεξίας με σημείο αιχμής τις ιαματικές πηγές.