Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικές ΕταιρίεςΑίτηση αναστολής του πρόστιμου των 194 εκατ. ευρώ θα καταθέσει η Ολυμπιακή

Αίτηση αναστολής του πρόστιμου των 194 εκατ. ευρώ θα καταθέσει η Ολυμπιακή

Αίτηση αναστολής θα καταθέσει, για το ποσό των 194 εκατ. ευρώ που καλείται να καταβάλλει στο ελληνικό κράτος, η Ολυμπιακή Αεροπορία, που αφορούν σε παλαιότερες και νέες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν […]

Αίτηση αναστολής θα καταθέσει, για το ποσό των 194 εκατ. ευρώ που καλείται να καταβάλλει στο ελληνικό κράτος, η Ολυμπιακή Αεροπορία<...>, που αφορούν σε παλαιότερες και νέες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μετά το 1998 σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε. θεωρεί ότι το συνολικό ποσό των προαναφερόμενων ενισχύσεων επέτρεψε στην Ολυμπιακή Αεροπορία να υπόκειται σε προτιμησιακή μεταχείριση έναντι των ανταγωνιστών της, προκαλώντας στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και δίνει προθεσμία δύο μηνών στην Ο.Α. για να αρχίσει να επιστρέφει το ποσόν. Η Ολυμπιακή Αεροπορία θα καταθέσει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αίτηση αναστολής για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Χ. Βερελής.

Ωστόσο, όπως επίσης αποφάσισε η Επιτροπή σήμερα, τρία μέτρα που θεσπίστηκαν από την Ελλάδα υπέρ της Ολυμπιακής Αεροπορίας δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. Δεν εγείρει συνεπώς αντιρρήσεις κατά του δανείου ύψους 19,5 εκατομμυρίων ευρώ που χορήγησε η Ελληνική Δημοκρατία στην Ολυμπιακή Αεροπορία, τον Φεβρουάριο του 2002. Επίσης, βάσει των στοιχείων που είχε στη διάθεσή της, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η αποζημίωση που εισέπραξε η Ολυμπιακή Αεροπορία για τη μετεγκατάστασή της στο νέο αερολιμένα των Σπάτων δεν περιείχε στοιχεία ενίσχυσης, όπως ακριβώς και το μέτρο για την καταβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 8% επί των εσωτερικών πτήσεων.

Σε σχετική δήλωσή του ο υπουργός Μεταφορών Χ. Βερελής τόνισε ότι τελικά η απόφαση προβλέπει την επιστροφή 41.000.000 ευρώ, ποσό που είναι η τελευταία οικονομική ενίσχυση της Ολυμπιακής Αεροπορίας το έτος 1998 και όχι 300.000.000 ευρώ ή 200.000.000 ευρώ που διαδίδονται μέχρι τώρα.

Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο καλείται και θα ερευνήσει σε ποιους τομείς και εάν υπήρξε προνομιακή μεταχείριση της Ολυμπιακής Αεροπορίας σε θέματα καταβολής ΦΠΑ, Ασφαλιστικών εισφορών, αγοράς εξαρτημάτων, τελών αεροδρομίου κ.λπ., έναντι της μεταχείρισης άλλων αερομεταφορέων και θα επιδιώξει την είσπραξη των ποσών που θα διαπιστωθεί ότι χαριστικά δεν εισπράχθηκαν τα δύο τελευταία έτη, αφού προφανώς ληφθεί υπόψη τι προβλέπει η Ελληνική έννομη τάξη.

Ο κ. Βερελής είπε ότι η ποσοτικοποίηση που παρουσιάζεται από την Επίτροπο και αναφέρεται στο Aρθρο 2 της Απόφασης είναι αυθαίρετη και περιλαμβάνει ακόμη και συναλλαγές της Ο.Α. με τον Ιδιωτικό Τομέα. Θεωρείται ότι οι ποσοτικοποιήσεις αυτές θα αποδειχθούν κατά την προσφυγή της Ο.Α, στα αρμόδια δικαστήρια ότι διαφέρουν απολύτως. Aλλωστε είναι αξιοσημείωτο ότι στο διατακτικό της απόφασης δεν υπάρχει ποσοτικοποίηση.

Η Ολυμπιακή Αεροπορία θα αντιμετωπίσει την απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Δικαστήρια με όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα, ειδικότερα με Αίτηση Αναστολής και Προσφυγή.

Πρέπει, επίσης, να γίνει γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια πολλές παρόμοιες αποφάσεις της Επιτροπής ακυρώθηκαν από το Αρμόδιο Δικαστήριο, και αυτό αναμένεται να συμβεί και με την υπόθεση της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Η απόφαση της Επιτροπής δεν θα εμποδίσει την διαδικασία αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας που εξελίσσεται και δεν απειλεί την λειτουργία της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την πλήρη αποκρατικοποίηση.
Είναι ακόμη σαφές, κατέληξε ο κ. Βερελής ότι τα όποια χρήματα κληθεί να επιστρέψει η Ο.Α., αυτά θα εισπραχθούν μόνον από το Ελληνικό Δημόσιο και δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων υπό την οιονδήποτε μορφή (πρόστιμο, κτλ) προς την Ε.Ε., δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί.

Στη σχετική το θέμα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης αναφέρονται αναλυτικότερα τα εξής:
Βάσει της απόφασης της Επιτροπής του 1998 (που επιβεβαιώνει την παλαιότερη απόφαση του 1994), η Ολυμπιακή Αεροπορία έλαβε ενισχύσεις για την αναδιάρθρωσή της, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνονταν σεβαστοί οι 24 επιβαλλόμενοι όροι, οι οποίοι συνοδεύονταν από την υποχρέωση δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και υποβολής τακτικών εκθέσεων που θα πιστοποιούσαν την τήρηση των εν λόγω όρων, καθώς και από την υποχρέωση υλοποίησης του προγράμματος αναδιάρθρωσης. Στόχος του προγράμματος αναδιάρθρωσης, που κάλυπτε το χρονικό διάστημα 1998-2002, ήταν η παροχή στην Ολυμπιακή Αεροπορία της δυνατότητας να καταστεί εκ νέου βιώσιμη, χάρη στην εντατικοποίηση των προσπαθειών ελέγχου των δαπανών και βελτίωσης της παραγωγικότητας.
Ωστόσο, η Επιτροπή, από τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της, διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή, ότι κανένας από τους χρηματοοικονομικούς στόχους δεν επιτεύχθηκε και, κυρίως, ότι δεν εξασφαλιζόταν η βιωσιμότητα της εταιρείας, σε βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη βάση. Η Ολυμπιακή Αεροπορία δεν διαθέτει πλέον ιδίους πόρους από το 1999 και παραμένει υπερχρεωμένη. Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης δεν τέθηκε σε λειτουργία, ενώ ή Επιτροπή δεν έλαβε ποτέ τις τακτικές εκθέσεις, οι οποίες θα πιστοποιούσαν την τήρηση των προαναφερόμενων όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων αυτών, το Μάρτιο και Οκτώβριο του 2000. Τέλος, η Ελλάδα χορήγησε συμπληρωματικές ενισχύσεις στην Ολυμπιακή Αεροπορία, σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει να μην χορηγήσει νέες ενισχύσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Η Επιτροπή διαπίστωσε παράλληλα ότι στην Ολυμπιακή Αεροπορία επιφυλασσόταν προτιμησιακή μεταχείριση, λόγω του φορολογικού και νομικού της καθεστώτος. Πράγματι, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ανώνυμη εταιρεία του ιδιωτικού δικαίου, η Ολυμπιακή Αεροπορία εξακολουθεί να διέπεται από τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ή τις ΔΕΚΟ. Συνέπεια αυτής της προτιμησιακής μεταχείρισης είναι η ετεροχρονισμένη πληρωμή και, μάλιστα, χωρίς να επιβάλλονται τα αντιστοιχούντα πρόστιμα, των φορολογικών της οφειλών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, έναντι του ελληνικού κράτους, αλλά και σε συνάρτηση με ορισμένους φόρους επιβίβασης που επιβαρύνουν τους επιβάτες . Τέλος, η εταιρεία επωφελήθηκε από τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η υποδομή διανομής των καυσίμων.
Η εν λόγω προτιμησιακή μεταχείριση επέτρεψε στην Ολυμπιακή Αεροπορία να εξακολουθήσει να ασκεί τις δραστηριότητές της σε βάρος των ανταγωνιστών της, τη στιγμή μάλιστα που απαγορευόταν βάσει των διατάξεων της απόφασης του 1998.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023