Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΜέτρα για διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και είσοδο στο χώρο Schengen της ολυμπιακής οικογένειας

Μέτρα για διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και είσοδο στο χώρο Schengen της ολυμπιακής οικογένειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού στην οποία ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα για τη διευκόλυνση της αίτησης και της έκδοσης θεωρήσεων καθώς και της εισόδου στο χώρο Schengen των μελών της ολυμπιακής οικογένειας που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς ή/και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού στην οποία ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα για τη διευκόλυνση της αίτησης και της έκδοσης θεωρήσεων καθώς και της εισόδου στο χώρο Schengen των <...>μελών της ολυμπιακής οικογένειας που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς ή/και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. Η εν λόγω πρόταση κανονισμού έρχεται να προστεθεί στη στήριξη που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία στην προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων και τις πρωτοβουλίες που ευρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων στους τομείς του αθλητισμού και της νεότητας, και επιβεβαιώνει την άριστη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ολυμπιακού κινήματος, σε ένα έτος που εκτός από έτος των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα είναι επίσης και το Ευρωπαϊκό Έτος της Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού.

Ο κ. Vitorino, επίτροπος αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων δήλωσε: “Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί προσωρινό καθεστώς παρεκκλίσεων από ορισμένες κοινοτικές διατάξεις προκειμένου να διευκολυνθεί η διοργάνωση της μεγάλης αθλητικής εκδήλωσης των Ολυμπιακών Αγώνων σε ένα κράτος μέλος. Αν και αυτά τα μέτρα της διευκόλυνσης δικαιολογούνται από τον έκτακτο χαρακτήρα της εν λόγω εκδήλωσης, δεν θα πρέπει να θίξουν τις βασικές αρχές και τη χρηστή λειτουργία του χώρου Schengen”.

Είναι η πρώτη φορά που κράτος μέλος, η Ελλάδα, εκλέγεται να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, μετά την καθιέρωση του χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα και την ενσωμάτωσή του κεκτημένου του Schengen στο πλαίσιο της Ένωσης. Εξάλλου, οι προσεχείς χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν επίσης εντός του χώρου του Schengen, στο Τουρίνο το 2006.

Για να μπορέσει η Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τον Ολυμπιακό Χάρτη και για να μη διακινδυνευτεί στο μέλλον η υποψηφιότητα άλλων πόλεων κρατών μελών προκειμένου για την φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων, η Επιτροπή προσδιορίζει στην πρότασή της μέτρα που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να παρεκκλίνει από τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και έκδοσης θεωρήσεων για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας, διευκολύνοντας έτσι την είσοδό τους στον χώρο του Schengen και τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.

Η Επιτροπή δεν προτείνει να παρεκκλίνει από την υποχρέωση θεώρησης για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας που, λόγω υπηκοότητας, υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 539/2001. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η ειδική διαδικασία αίτησης για την έκδοση θεώρησης των μελών της ολυμπιακής οικογένειας συνδυάζεται με τη διαδικασία αίτησης πιστοποίησης την οποία οφείλουν να ακολουθήσουν τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι συνεπώς υποχρεωμένοι να εμφανιστούν προσωπικά στις προξενικές αρχές για να καταθέσουν την αίτησή τους ή να παραλάβουν τη θεώρηση διότι η θεώρηση που θα εκδοθεί για αυτούς θα έχει τη μορφή ειδικού αριθμού άμεσα ενταγμένου στο ολυμπιακό δελτίο ταυτότητάς τους και το δελτίο διαπίστευσης.

Αυτό το σύστημα παρέκκλισης, με το οποίο θα αποφευχθούν οι συμπληρωματικές διατυπώσεις για τα μέλη της ολυμπιακής οικογένειας, θα ισχύσει μόνο για τη χρονική περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Μετά τη λήξη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων το σύστημα θα τεθεί υπό αξιολόγηση.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

21/03/2023
20/03/2023
17/03/2023
16/03/2023
15/03/2023
14/03/2023