Τελευταία νέα
ΑρχικήΤεχνολογίαInternet και MobileΠεριαγωγή: Με νέα τιμολόγια όλες οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας
Ευρωπαΐκή Επιτροπή

Περιαγωγή: Με νέα τιμολόγια όλες οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας

Ο διασυρμός των αμετανόητων με τη δημοσίευση, στις 2 Αυγούστου, από την Επιτροπή, συγκριτικών στοιχείων για τα τέλη περιαγωγής ανάγκασε όλες τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας να ενημερώσουν στο μεταξύ την […]

Ο διασυρμός των αμετανόητων με τη δημοσίευση, στις 2 Αυγούστου, από την Επιτροπή, συγκριτικών στοιχείων για τα τέλη περιαγωγής ανάγκασε όλες τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας να ενημερώσουν στο μεταξύ την Επιτροπή<...>για τα τιμολόγια ευρωχρέωσης, που προσφέρουν στους πελάτες τους, όπως απαιτείται από το νέο κοινοτικό κανονισμό για την περιαγωγή. Όλοι οι εν λόγω τιμοκατάλογοι ευρωχρέωσης παρατίθενται πλέον στο δικτυακό κόμβο της Επιτροπής. Για τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούν την περιαγωγή στην Ευρώπη, το πρώτο αποτέλεσμα είναι αρκετά θετικό: σε 23 από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. υπάρχει τουλάχιστον μία επιχείρηση κινητής τηλεφωνίας, που προσφέρει περιαγωγή σε τιμές κάτω από τα θεσπισμένα με τον κανονισμό ανώτατα όρια.

«Από σήμερα, χάρη στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να αξιολογούν τις ανά την Ευρώπη προσφορές όσον αφορά στη νέα ευρωχρέωση για την περιαγωγή κινητής τηλεφωνίας», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες. «Σημειώνω με ικανοποίηση ότι όλες οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας κατά τα φαινόμενα συμμορφώνονται πλέον με το νόμο και ότι επίσης οι ελάχιστοι αμετανόητοι που εντοπίστηκαν πριν από τρεις εβδομάδες επέστρεψαν στο μεταξύ στον ορθό δρόμο. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχουμε πλέον πλήρη εικόνα της κατάστασης δεν σημαίνει ότι το έργο περατώθηκε. Μαζί με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών, η Επιτροπή θα εξετάσει πλέον την ποιότητα, τη διαφάνεια και τη φιλικότητα των νέων προσφορών περιαγωγής για τον καταναλωτή. Το φθινόπωρο θα μπορέσουμε έτσι να εκτιμήσουμε κατά πόσο στην αγορά περιαγωγής επικρατεί περισσότερος ανταγωνισμός και κατά πόσο οι καταναλωτές πραγματικά απολαμβάνουν καλύτερους όρους».

Στον ιστότοπο της Επιτροπής, που εγκαινιάστηκε στις 2 Αυγούστου, παρατίθενται οι τιμοκατάλογοι προσφοράς ευρωχρέωσης ανά επιχείρηση εκμετάλλευσης στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε.. Ο πίνακας βασίζεται στις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στα μέσα Ιουλίου σε 95 επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας στην Ε.Ε. Αρχικώς, η Επιτροπή έλαβε 74 απαντήσεις. Ορισμένες επιχειρήσεις ενημέρωσαν καθυστερημένα την Επιτροπή για τις προσφορές τους ή διόρθωσαν τα στοιχεία που είχαν αποστείλει. Σήμερα, έχει πλέον συμπληρωθεί η εικόνα στην Ε.Ε., αφού οι δύο τελευταίες επιχειρήσεις – η EMT της Εσθονίας και η Areeba της Κύπρου – διαβίβασαν την προσφορά τους στην Επιτροπή.

Συνολικά, η εφαρμογή του νέου κοινοτικού κανονισμού για την περιαγωγή φαίνεται ότι προχωρεί ομαλά. Σε 23 κράτη μέλη της Ε.Ε. υπάρχει τουλάχιστον μία επιχείρηση που προσφέρει τιμολόγια περιαγωγής χαμηλότερα από τα ανώτατα όρια του νέου κανονισμού. Οι περισσότερες επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας έχουν επίσης προσφέρει ή ενεργοποιήσει την ευρωχρέωση πριν από τις προθεσμίες του κανονισμού.

Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών, θα ενεργήσει διεξοδικότερη και ποιοτική εκτίμηση της μετάβασης στην ευρωχρέωση. Τα αποτελέσματα θα έχουν σημασία ενόψει της αξιολόγησης την οποία οφείλει να παρουσιάσει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. έως τις 30 Δεκεμβρίου 2008.

Υπενθυμίζεται πως ο νέος κοινοτικός κανονισμός για την περιαγωγή (που άρχισε να ισχύει στις 30 Ιουνίου 2007) επιβάλλει στις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας την υποχρέωση να διαθέτουν, και να προσφέρουν στην πράξη, ευρωχρέωση στους πελάτες τους έως τις 30 Ιουλίου. Στον κανονισμό ορίζεται ότι τα τέλη περιαγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,49 ευρώ για εξερχόμενες και τα 0,24 ευρώ για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό (άνευ ΦΠΑ). Οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας παρακινούνται να αναπτύσσουν άμιλλα προσφέροντας τιμές φθηνότερες από τα ανώτατα όρια, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα σε 23 κράτη μέλη.

Μόλις ο πελάτης αποδεχθεί την προσφερόμενη ευρωχρέωση, η επιχείρηση εκμετάλλευσης έχει διορία το πολύ ένα μήνα για να ενεργοποιήσει το τιμολόγιο. Οι καταναλωτές που δεν απαντούν θα ενταχθούν αυτόματα στην ευρωχρέωση στις 30 Σεπτεμβρίου, εκτός αν προηγουμένως εγγραφούν ως συνδρομητές σε ειδικό πακέτο περιαγωγής.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Ετικέτες
28/03/2023
27/03/2023
24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023