Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΠρόταση για την προστασία των αερομεταφορέων της Ευρώπης

Πρόταση για την προστασία των αερομεταφορέων της Ευρώπης

Την Πρόταση κανονισμού «Unfair Practices», με την οποία θα προστατεύονται οι ευρωπαίοι αερομεταφορείς από αθέμιτες πρακτικές αερομεταφορέων τρίτων χωρών προωθεί η Ελληνική Προεδρία ….

Τα σημαντικά κενά, τα οποία αφήνει το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία αεροπορικών εταιρειών τρίτων χωρών και της ΕΕ, έχει επισημάνει η Ελληνική Προεδρία και γι’ αυτό το λόγο προωθεί την <...>Πρόταση κανονισμού «Unfair Practices», με την οποία θα προστατεύονται οι ευρωπαίοι αερομεταφορείς από αθέμιτες πρακτικές αερομεταφορέων τρίτων χωρών.

H Πρόταση έχει συμπεριληφθεί μέσα στα θέματα που θέλει να προωθήσει ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Χρίστος Βερελής, ο οποίος έχει τονίσει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στη μεταχείριση των αεροπορικών εταιρειών τρίτων χωρών και αυτών της Ε.Ε.. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχει περίπτωση όπου αερομεταφορέας χώρας Μέσης Ανατολής και ένας ελληνικός αερομεταφορέας καλύπτουν με παρεμφερή δρομολόγια την ίδια περιοχή. Ο αερομεταφορέας χώρας της Μ. Ανατολής είναι δυνατό να λάβει κρατικές ενισχύσεις διαφόρων μορφών, εν αντιθέσει με τον ελληνικό και εν γένει κάθε ευρωπαϊκό αερομεταφορέα.

«Η Πρόταση Κανονισμού», επεσήμανε ο κ. Βερελής, «αποσκοπεί στην προστασία των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων, στους οποίους εφαρμόζονται οι κανόνες ανταγωνισμού, από τις αθέμιτες πρακτικές των αερομεταφορέων τρίτων χωρών. Αποτελεί θέμα που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2002 και υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου. Η εν λόγω πρόταση έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Κοινότητα να λάβει μέτρα κατά των αεροπορικών εταιρειών ορισμένων χωρών, οι οποίες είτε τυγχάνουν επιδοτήσεων, κρατικών επιχορηγήσεων, είτε προσφεύγουν σε πρακτικές καθορισμού ναύλων οι οποίες θεωρούνται αθέμιτες. Τα προβλεπόμενα μέτρα θα λάβουν τη μορφή τελών που θα εισπράττονται από τους αερομεταφορείς, οι οποίοι τυγχάνουν άμεσων επιδοτήσεων ή άλλων πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις κυβερνήσεις τους. Το θέμα αυτό συζητείται στο Συμβούλιο και αναζητούνται πρακτικοί τρόποι εφαρμογής του Κανονισμού, σε συνάρτηση με το γενικότερο πλαίσιο των εξωτερικών αεροπορικών σχέσεων».

Ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δήλωσε ότι η Ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, εφόσον οι εξελίξεις αποβούν θετικές.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

31/03/2023
30/03/2023
29/03/2023
28/03/2023
27/03/2023