Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΕυρωπαϊκή ΈνωσηSUPMed: Καταλύματα σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα μείωσαν το πλαστικό τους αποτύπωμα
Περιβάλλον

SUPMed: Καταλύματα σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα μείωσαν το πλαστικό τους αποτύπωμα

Πιλοτικά τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα κατάφεραν με επιτυχία να μειώσουν την κατανάλωση και την απόρριψη πλαστικών μιας χρήσης μέσω του έργου SUPMed.

Από τον Ιούλιο του 2020, εταίροι από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μιας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα”, γνωστό και ως “SUPMed”.

Το έργο παρείχε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, ώστε να προβούν εύκολα στην μείωση της κατανάλωσης, της απόρριψης και των επιπτώσεων από την χρήση των πλαστικών μιας χρήσης (SUP) στον τουριστικό τομέα στις τρεις αυτές περιοχές, σύμφωνα με την οδηγία 2019/904 της ΕΕ (για τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων).

Οι λύσεις αυτές εφαρμόστηκαν από τα δέκα τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων συστάσεων και τη συνολική επιτυχία του έργου.

Το έργο είχε τρία κύρια παραδοτέα:
  • Εργαλείο λήψης αποφάσεων (DST)

Το DST αποτελεί μια πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις/φορείς ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πλαστικών μιας χρήσης που χρησιμοποιούν και να τις συγκρίνουν με τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Το DST δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στο φυσικό περιβάλλον, αλλά παρέχει επίσης ανάλυση κόστους της μετάβασης σε εναλλακτικά προϊόντα SUP.

  • Προσαρμοσμένα σχέδια δράσης (Bespoke Action Plans)

Σε συνέχεια της συλλογής των βασικών δεδομένων που παρείχε το προσωπικό του ξενοδοχείου σχετικά με την κατανάλωση των πλαστικών μιας χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων από το DST), των συνεντεύξεων με τους επισκέπτες και το προσωπικό του ξενοδοχείου, συντάχθηκε ένα σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο για κάθε ένα από τα πιλοτικά ξενοδοχεία (συνολικά 10 σχέδια δράσης). Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν επισκόπηση του έργου SUPMed, σύνοψη των αποτελεσμάτων της συλλογής δεδομένων από τα ξενοδοχεία καθώς και ένα σύνολο προτάσεων ώστε να βοηθήσουν τα επιμέρους ξενοδοχεία να απομακρυνθούν από την κατανάλωση  πλαστικών μιας χρήσης και να στραφούν σε φιλικότερες προς το περιβάλλον, αλλά και οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις.

  • Οδηγός βέλτιστων πρακτικών (Best Practice Guide)

Ο οδηγός βέλτιστων  πρακτικών έχει ως στόχο να παρουσιάσει συνοπτικά τις επιπτώσεις του πλαστικού στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, να παραθέσει τα αποτελέσματα των πιλοτικών μελετών, να εξετάζει τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις πλαστικών μιας χρήσης (SUP) και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, με βάση το εργαλείο DST και να συνοψίσει τις προτάσεις που γίνονται στα επιμέρους Σχέδια Δράσης. Τέλος, ο οδηγός συνοψίζει τα οφέλη που αποκομίστηκαν από το έργο και δύναται να εφαρμοστούν στην τουριστική βιομηχανία στο σύνολό της, καθώς και σε άλλους σχετικούς κλάδους, ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να απομακρυνθούν από την κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023