Ι. Δρέττα: Συναντήση με φορείς και εκπροσώπους εταιρειών του τουρισμού

Στην συνάντηση, που διακρίθηκε από ενδιαφέρον, ανταλλάχθηκαν απόψεις, αναδείχθηκαν ιδέες και κατατέθηκαν σκέψεις και προτάσεις για τον εμπλουτισμό των όσων προσφέρει η Ελλάδα στους επισκέπτες.